Еразмус Мундус

Звертаємо увагу, що з 2014 р. програму Erasmus Mundus трансформовано в Еразмус+: Навчальна мобільність: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html

Відповідно, Еразмус Мундус Action 1 Магістерські програми перейшов до Еразмус+: Ступенева мобільність – Магістерські програми: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html

Еразмус Мундус Action 2 перейшов з певними  змінами до Еразмус+: Кредитна мобільність: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html

Мобільність студентів та викладачів є одним із основних принципів сучасної європейської освіти. Навчання, стажування та дослідницька робота за кордоном збагачує індивідуальний досвід людини, надає їй можливість дізнатися більше про інші моделі створення та поширення знань, дозволяє їй розширити мережу контактів і спілкування і поглибити знання іноземних мов.

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

Конкурси оголошувались щорічно на офіційному сайті Виконавчого агентства освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Вимоги щодо участі за всіма напрямами програми Еразмус Мундус та необхідна проектна документація була на сайті http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Всі нові конкурси в рамках http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html

зберегти цю сторінку в PDF