Довідник контактної інформації

Завантажити pdf версію телефонного довідника.

АДМІНІСТРАЦІЯ ТА СЕКРЕТАРІАТ
Ректор Семенець Валерій Васильович 12 «Г» 7021807
rector@nure.ua
Приймальня Соболь Вікторія Леонідівна 14 «Г» 7021013 т/ф., 7021807, 7021016
viktoriia.sobol@nure.ua
Проректор з науково-методичної роботи Рубан Ігор Вікторович 16 «Г» 7021016
ihor.ruban@nure.ua
Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Россіхін Василь Васильович 7а «Г» 7021809
vasyl.rossikhin@nure.ua
Проректор з наукової роботи Сліпченко Микола Іванович 7 «Г» 7021020
mykola.slipchenko@nure.ua
Приймальня Лукінова Світлана Михайлівна 5 «Г» 7021413
svitlana.lukinova@nure.ua
Проректор з міжнародного співробітництва Омаров Мурад Анвер огли 6 «Г» 7021911
murad.omarov@nure.ua
Приймальня Іванова Олена Леонідівна 8 «Г» 7021911
olena.ivanova@nure.ua
Проректор з адміністративно-господарської роботи Краснокутський Євгеній Олексійович 11а «Г» 7021318
yevhenii.krasnokutskyi@nure.ua
Приймальня Аллот Людмила Миколаївна 11 «Г» 7021318 т/ф
liudmyla.allot@nure.ua
Приймальня навчального відділу Пляка Валентина Миколаївна 2 «Г» 7021492
valentyna.pliaka@nure.ua
Начальник відділу міжнародних зв’язків Риженко Марина Володимирівна 202 «К» 7021417
marina.ryzhenko@nure.ua
Учений секретар Магдаліна Ігор Валерійович 17 «Г» 7020120
ihor.mahdalina@nure.ua
Учений секретар науково-технічної ради Кобзєв Володимир Григорович 521 «Г» гурт. 1 7021436
volodymyr.kobziev@nure.ua
Приймальна комісія 146 «Г» 7021720
Керівник прес-служби Петрикова Інна Юріївна 42а «Г» – 9 гурт. 1 7021376
inna.petrykova@nure.ua
Помічник ректора Кобицька Юлія Олександрівна 7021516; 7021376; 0504254440
yuliia.kobytska@nure.ua
Помічник ректора Перерва В’ячеслав Олександрович 351 «Г» 7021002
vyacheslav.pererva@nure.ua
Помічник ректора з питань ліцензування, акредитації Григор’єв Олександр Вікторович 242 «В» 7020214
oleksandr.hryhoryev@nure.ua
Помічник ректора Кондратьєв Ігор Валерійович 369 «Г» гурт. 1 7021072
igor.kondratiev@nure.ua
Керівник групи з розвитку веб-сайту університету ХНУРЕ Влащенко Людмила Георгіївна 441 «Е» 7554497
liudmyla.vlashchenko@nure.ua
Редактор сайту ХНУРЕ Мусієздов Олександр Федорович 437а «Д» 7021115
oleksandr.musiiezdov@nure.ua
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Голова профкому співробітників Фролов Андрій Віталійович 18 «Г» 7021448
profcom@nure.ua
andrii.frolov@nure.ua
Заступник голови профкому співробітників Селевко Сергій Миколайович 216 «Д» 7021440 тел/факс
serhii.selevko@nure.ua
Головний бухгалтер профкому співробітників Загребельна Наталя Сергіївна 216 «Д» 7021440 тел/факс
Заступник голови профкому студентів Фролов Андрій Віталійович 273 «А» 7021659
studprofkom@nure.ua
Директор студентського клубу Мурашко Олександра Сергіївна 375 «А» 7020814
oleksandra.murashko@nure.ua
Голова спортивного клубу «Радіотехнік» Фетьків Володимир Павлович 7021328
volodymyr.fetkiv@nure.ua
Директор шахово-шашкового клубу «Шахрад» Киктєв Григорій Сильвестрович Гурт.№8,
1 пов.
7810264
hryhorii.kiktiev@nure.ua
Наглядова рада 42а «Г» 7021516
Студентський сенат Гой Дмитро Костянтинович 217 «Б» 7021322
dmytro.hoi@nure.ua
Учений секретар президії академії наук прикладної радіоелектроніки Зарицький Валерій Іванович 3 «Г» 7021735
valerii.zarytskyi@nure.ua
Українська асоціація антен Шифрін Яків Соломонович 416 «Д» 7021393
yakiv.shyfrin@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТИ:
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК (КН)
Декан Єрохін Андрій Леонідович 261 «Е» 7020615, 7021350
andriy.yerokhin@nure.ua
f_cs@nure.ua
Зав. кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) Левикін Віктор Макарович 254 «Д» 7021615, 7021451
viktor.levykin@nure.ua
d_ics@nure.ua
Зав. кафедри системотехніки (СТ) Гребеннік Ігор Валерійович 270 «А» 7021006
igor.grebennik@nure.ua
d_syst@nure.ua
Зав. кафедри програмної інженерії (ПІ) Дудар Зоя Володимирівна 267 «А» 7021712, 7021446
zoia.dudar@nure.ua
d_se@nure.ua
Зав. кафедри штучного інтелекту (ШІ) Філатов Валентин Олександрович 255 «Е» 7021337
valentin.filatov@nure.ua
d_ai@nure.ua
Зав. кафедри медіасистеми та технології(МСТ) Ткаченко Володимир Пилипович 507 «І» 7021378, 7021891
volodymyr.tkachenko@nure.ua
d_mst@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ (КІУ)
Декан Ляшенко Олексій Сергійович 378 «A» 7021421
oleksii.liashenko@nure.ua
f_ce@nure.ua
Зав. кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Міхаль Олег Пилипович 35 «З» 7021354
oleg.mikhal@nure.ua
d_ec@nure.ua
Зав. кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Чумаченко Світлана Вікторівна 317 «Д» 7021326
svetlana.chumachenko@nure.ua
d_ad@nure.ua
Зав. кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Халімов Геннадій Зайдулович 344 «Г» 7021425,7021625
hennadii.khalimov@nure.ua
d_its@nure.ua
Зав. кафедри філософії Штанько Валентина Ігорівна 362–364 «Е» 7021465
valentyna.shtanko@nure.ua
d_philosophy@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ІТМ)
Декан Дорошенко Володимир Олексійович 373 «А» 7021335
volodymyr.doroshenko@nure.ua
f_amm@nure.ua
Зав. кафедри прикладної математики (ПМ) Тевяшев Андрій Дмитрович 26 «З» 7021436
andrew.teviashev@nure.ua
d_am@nure.ua
Зав. кафедри інформатики (ІНФ) Путятін Євгеній Петрович 269 «А» 7021419
yevhenii.putiatin@nure.ua
d_inf@nure.ua
Зав. кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕКУЕБ) Тімофєєв Володимир Олександрович 203 «І» 7021490
volodymyr.timofeev@nure.ua
d_eces@nure.ua
Зав. кафедри вищої математики (ВМ) Нерух Олександр Георгійович 315 «І» 7021372
oleksandr.nerukh@nure.ua
d_hm@nure.ua
Зав. кафедри соціальної інформатики (СІ) Соловйова Катерина Олександрівна 349 «Г» 7021591
kateryna.solovyova@nure.ua
d_si@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ (ІК)
Декан Снігуров Аркадій Владиславович 239 «В» 7021067
arkadii.snihurov@nure.ua
f_tme@nure.ua
Зав. кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Поповський Володимир Володимирович 304 «Б» 7021320, 7025592
volodymyr.popovskyi@nure.ua
d_ts@nure.ua
Зав. кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Безрук Валерій Михайлович 401 «Б» 7021429, 7021642
valerii.bezruk@nure.ua
d_cn@nure.ua
Зав. кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Руженцев Ігор Вікторович 52 «З» 7021331
igor.ruzhentsev@nure.ua
d_mme@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ІРТЗІ)
Декан Сакало Сергій Миколайович 213 «Б» 7021478
sergii.sakalo@nure.ua
f_re@nure.ua
Зав. кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Карташов Володимир Михайлович 48 «З» 7021587
volodymyr.kartashov@nure.ua
d_res@nure.ua
Зав. кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Цопа Олександр Іванович 315 «Б» 7021444
oleksandr.tsopa@nure.ua
d_rics@nure.ua
Зав. кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Антипов Іван Євгенійович 418 «Д»
417 «Д»
7021479, 7021430
ivan.antipov@nure.ua
d_ref@nure.ua
Зав. кафедри іноземних мов Сукнов Михайло Петрович 236 «А» 7021349
mykhailo.suknov@nure.ua
d_fl@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АКТ)
Декан Филипенко Олександр Іванович 303 «І» 7021316
oleksandr.filipenko@nure.ua
f_act@nure.ua
Зав. кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Панченко Олександр Юрійович 401 «І» 7021494
oleksandr.panchenko@nure.ua
d_doed@nure.ua
Зав. кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Невлюдов Ігор Шакірович 162 «А» 7021486
igor.nevliudov@nure.ua
d_tapr@nure.ua
Зав. кафедри фізики Коваленко Олена Миколаївна 426 «В» 7021345
olena.kovalenko@nure.ua
d_ph@nure.ua
В.о. зав. кафедри охорони праці (ОП) Стиценко Тетяна Євгенівна 246 «В» 7021360
tatiana.stytsenko@nure.ua
d_os@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ЕЛБІ)
Декан Васянович Анатолій Володимирович 274 «А» 7021324
anatolii.vasianovych@nure.ua
f_ee@nure.ua
Зав. кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Мачехін Юрій Павлович 324 «В» 7021484
yurii.machekhin@nure.ua
d_pfee@nure.ua
Зав. кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Аврунін Олег Григорович 450 «А» 7021364
oleh.avrunin@nure.ua
d_bme@nure.ua
Зав. кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Бондаренко Ігор Миколайович 212 «Б» 7021362
ihor.bondarenko@nure.ua
d_meda@nure.ua
Зав. кафедри фізичного виховання та спорту(ФВС) Танянський Станіслав Федорович 432 «Г» 7021328
stanislav.tanianskyi@nure.ua
d_pht@nure.ua
ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН (ФНІГ)
В.о. декана Величко Ольга Миколаївна 306 «К»
307 «К»
203 «К»
7021352
7021417 т./ф., 7021017 т./ф.
7021524
olga.velychko@nure.ua
f_fct@nure.ua
Паспортний відділ гурт №1 7021457
Зав. кафедри мовної підготовки (МП) Дементьєва Тетяна Іванівна 407 «К» 7021411
tetiana.dementieva@nure.ua
d_lt@nure.ua
Зав. кафедри природознавчих наук (ПН) Лук’янова Вікторія Анатоліївна 302 «К» 7021672
viktoriia.lukianova@nure.ua
d_ns@nure.ua
Зав. кафедри українознавства Циганенко Вікторія Леонідівна 603 «І» 7021498
viktoriia.tsyhanenko@nure.ua
d_us@nure.ua
УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ВІДДІЛИ ТА ЦЕНТРИ:
ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ (ВАД)
Начальник відділу Манаков Володимир Павлович 368 «А»
370 «А»
7021471
volodymyr.manakov@nure.ua
pds@nure.ua
ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЦПО)
Директор Козел Наталя Борисівна 283 «А» 7021712
catr@nure.ua
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (ННЦЗФН)
Директор Фролов Андрій Віталійович 225 «Д» 7021475
andrii.frolov@nure.ua
ceme@nure.ua
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЦТДН)
Директор Гребенюк В’ячеслав Олександрович 330 «В» 7021385
vyacheslav.grebenyuk@nure.ua
ctde@nure.ua
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ (ПВ)
Завідувач Китаєнко Сергій Олександрович 144 «Г» 7021455
serhii.kytaienko@nure.ua
ЦЕНТР НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (ЦНСІМ)
Директор Горбачов Валерій Олександрович 41 «З» 7021427
valeriy.gorbachov@nure.ua
cesfl@nure.ua
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ЛЦ)
Керівник Сукнов Михайло Петрович 236 «В» 7021349
mykhailo.suknov@nure.ua
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР (ІОЦ)
Начальник Колодяжний Олександр Борисович 151 «Д» 7021647
oleksandr.kolodiazhnyi@nure.ua
Електронна пошта Фролов Дмитро 282 «А» 7021010
dmytro.frolov@nure.ua
icc@nure.ua
Черговий ІОЦ 165 «А» 7021438
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ (ЦІСТ)
Директор Волощук Олена Борисівна 268 «А» 7021736
cist@nure.ua
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР (ННІТЦ)
Начальник Гаврильчик Тарас Валерiйович +380662419060
taras.havrylchyk@nure.ua
esitc@nure.ua
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА (СПС)
Керівник Дашенкова Наталя Миколаївна 455 «Б» 7021465
natalia.dashenkova@nure.ua
sps@nure.ua
ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ (ЦГО)
Керівник Коробкіна Тетяна Володимирівна 455 «А» 7021465
tatyana.korobkina@nure.ua
ЦЕНТР МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (ЦМПЛ)
Директор Четвериков Григорій Григорович 127 «В»
128 «В»
7021477, 7020579
grigorij.chetverykov@nure.ua
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА ВІДДІЛИ:
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА (НБ)
Директор Грищенко Тамара Борисівна 361 «E» 7021488
tamara.gryschenko@nure.ua
library@nure.ua
Заст. директора Шептун Людмила Миколаївна 351 «Д» 7021178
liudmyla.sheptun@nure.ua
Заст. директора Влащенко Людмила Георгіївна 441 «E» 7554497
liudmyla.vlashchenko@nure.ua
Читальні зали 352 «Д»,
429 «Д»,
438 «Е»,
439 «Е»,
442 «Е»,
443 «Е»
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (НВ)
Начальник Міхнова Аліна Володимирівна 4, 4а «Г» 7021492, 7021640, 7021737
alina.mikhnova@nure.ua
ed@nure.ua
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ (НМВ)
Начальник Мілютченко Іван Олександрович 244 «В» 7020214
ivan.myliutchenko@nure.ua
emd@nure.ua
ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Начальник Осьмачко Людмила Сергіївна liudmyla.osmachko@nure.ua
emdqa@nure.ua
АСУ ВНЗ
Начальник Зубкова Тетяна Олександрівна 367а «А» 7021453
tetiana.zubkova@nure.ua
edebo_group@nure.ua
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ (ЮВ)
Начальник Чулков Даніл Ігорович 252 «Г» 7021129
danylo.chulkov@nure.ua
ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (ВВА)
Начальник Лебідь Володимир Васильович 1а «Г» гурт. 1 7021376
iad@nure.ua
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ХНУРЕ
Завідувач музею Тихоненко Людмила Олексіївна 1 пов. «А» 7020918
liudmyla.tykhonenko@nure.ua
museum@nure.ua
Художник Діденко Микола Мусійович центр. склад 2 пов. 7020815
mykola.didenko@nure.ua
КОНТРАКТНИЙ ВІДДІЛ (КВ)
Начальник Дядечко Наталія Робертівна 392 «Г» – гурт.1, 3 пов. 7021341
nataliia.diadechko@nure.ua
ВІДДІЛ ПРАКТИКИ «ЦЕНТР–КАР’ЄРА» (ВП)
Начальник Ткаченко Ірина Миколаївна 372 «А» 7021646
iryna.tkachenko@nure.ua
career_center@nure.ua
БУХГАЛТЕРІЯ
Головний бухгалтер Лопіна Ганна Іванівна 39а «Г» 7020071; 7021039
hanna.lopina@nure.ua
ad@nure.ua
Заст. головного бухгалтера 39 «Г» 7021039
Заст. головного бухгалтера з планово-фінансової роботи Пелешенко Тетяна Олексіївна 435 «Г» 7021476
tetiana.peleshenko@nure.ua
pfg@nure.ua
Заст. головного бухгалтера Правдик Віра Володимирівна 33 «Г» – гурт.1 7021514
vira.pravdyk@nure.ua
Заст. головного бухгалтера Матвєєва Олена Володимирівна 41 «Г» – гурт.1 7021514
olena.matvieieva@nure.ua
Розрахунковий відділ 37 «Г» – гурт.1 7021370
Матеріальний відділ, загальна бухгалтерія 28 «Г», 36 «Г» – гурт.1 7021734
Каса 251 «Д» 7021469
Стипендіальний відділ 36 «Г» – гурт.1 7021467
ВІДДІЛ КАДРІВ (ВК)
Начальник Чепела Сергій Павлович 24 «Г» 7020261
serhii.chepela@nure.ua
Заст. начальника Кононенко Ірина Юріївна 35 «Г» – гурт.1 7021939
iryna.kononenko@nure.ua
Відділ кадрів 25, 27, 29 «Г» – гурт.1 7021014, 7021939, 7021463
hrd@nure.ua
АРХІВ
Завідувач Кудієвська Надія Василівна 226 «Д» 7021309
nadiia.kudiievska@nure.ua
archive@nure.ua
КАНЦЕЛЯРІЯ
Начальник Шульгіна Ольга Петрівна 30 «Г» – гурт.1 7021548
olha.shulhina@nure.ua
chancery@nure.ua
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ (НДВ)
Начальник Четвертак Людмила Євгенівна 437 «Д» 7021397
liudmyla.chetvertak@nure.ua
erd@nure.ua
ЦЕНТР НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ (ЦНТМ)
Начальник Герасименко Микола Вікторович 107 «І» 7021343
mykola.gerasymenko@nure.ua
cscy@nure.ua
ВІДДІЛ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ (ВМЗН)
Начальник Янковський Анатолій Андрійович 105 «І» 7021705
anatolii.yankovskyi@nure.ua
dmmt@nure.ua
ВІДДІЛ ВІДЕОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР» (ВТЗН)
Начальник Супрун Олександр Олександрович 107-3 «І» 7021705
olexander.suprun@nure.ua
tv_center@nure.ua
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ (РВВ)
Начальник Андреєв Володимир Миколайович 113 «Д» 7021855
volodymyr.andreiev@nure.ua
epd@nure.ua
ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ (ВМВ)
Начальник Шевченко Олексій Захарович 224 «Д» 7021480
oleksii.shevchenko@nure.ua
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (РМВ)
Голова Данилов Андрій Дмитрович 349 «Г» 7021591
andrey.danilov@nure.ua
ysc@nure.ua
ВІДДІЛ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ВРСООП)
Начальник Подпружников Петро Михайлович вул. Бакуліна, 10 702-13-43
petro.podpruzhnykov@nure.ua
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА (АГЧ)
Головний інженер Ведмідь Григорій Віталійович 9 «Г» 7021005
hryhorii.vedmid@nure.ua
Начальник експлуатаційно-технічного відділу (ЕТВ) Сухова Ніна Олександрівна 1, 2 «Д» 7021660
nina.sukhova@nure.ua
Головний механік Піскунов Олександр Анатолійович теплопункт «Б» 7021381
oleksandr.piskunov@nure.ua
Головний енергетик Онацький Василь Вікторович 135 «В» 7021566
vasyl.onatskyi@nure.ua
Провідний інженер ремонтно-будівельної групи Погорєлова Любов Іванівна 5 «Д» 7021091
liubov.pohorielova@nure.ua
Технік 1 к. транспортної дільниці Ратій Едуард Володимирович гараж 7021383
eduard.ratii@nure.ua
ВІДДІЛ ЗАКУПІВЕЛЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ТА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (ВЗМТП та КТ)
Начальник Тернопольський Григорій Пилипович склад 7021858
hryhorii.ternopolskyi@nure.ua
dpmtst@nure.ua
Заст. начальника Ханін Дмитро Юхимович відділ, склад 7020815
dmytro.khanin@nure.ua
ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ (ГВ)
Начальник Бойко Віктор Іванович 222а «Д» 7021552
viktor.boiko@nure.ua
md@nure.ua
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ (ВОП)
Начальник Матвієнко Юрій Іванович 125б «В» 7020605
yurii.matviienko@nure.ua
osd@nure.ua
ВІДДІЛ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ (ВВО)
Начальник Москаленко В’ячеслав Володимирович 119 «Д» 7021395
viacheslav.moskalchenko@nure.ua
Заст. начальника Крайній Анатолій Олександрович 1 пов. «І», видача ключів 7021095
anatolii.krainii@nure.ua
Пульт сигналізації 118 «Д» 7021395
Черговий 3-го поста закрита зона, 1 пов. «Б» 7021333
Чергові оператори охорони 114 «Д» 7021842
ШТАБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШЦЗ)
Начальник Анпілогов Євген Михайлович 310 «К»
вул. Коломенська, 3
7021808
yevhen.anpilohov@nure.ua
cdh@nure.ua
ОЗДОРОВЧИЙ ПУНКТ (ОП)
В.о. завідувача Череповська Вікторія Миколаївна вул. Бакуліна, 16
1 пов. «К»
7021598
ЇДАЛЬНЯ
Директор Харченко Галина Олексіївна 2 пов. «Ж» 7021491
7021442
mess@nure.ua
СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО (СМ)
Директор Шкіль Іван Іванович гурт. № 1 7020539
ivan.shkil@nure.ua
Заст. директора з експлуатації Каплун Наталя Олександрівна гурт. № 2 7021404
nataliia.kaplun@nure.ua
Заст. директора з виховної роботи Гайдамака Мілена Михайлівна гурт. № 2 7021404
milena.haidamaka@nure.ua
Заст. директора Юла Василь Маркович 0933198575
vasyl.yula@nure.ua
Зав. гуртожитку №1 Мотора Ірина Володимирівна вул. Бакуліна, 10 7020818
iryna.motora@nure.ua
Зав. гуртожитку №2 Соколова Тетяна Іванівна вул. Бакуліна, 12 7020789
tetiana.sokolova@nure.ua
Зав. гуртожитку №3 Маракіна Зоя Іванівна вул. Бакуліна, 16 7021464
zoia.marakina@nure.ua
Зав. гуртожитку №4 Прокопенко Валентина Олександрівна вул. Целіноградська, 36 3367765
valentyna.prokopenko@nure.ua
Зав. гуртожитку №5 Харченко Світлана Антоновна вул. Целіноградська, 58 3367724
mariia.popova@nure.ua
Зав. гуртожитку №6 Кайдалова Валентина Олександрівна вул. Клочківська, 218 3400265
valentyna.kaidalova@nure.ua
Зав. гуртожитку №7 Скирда Алла Вікторівна пр. Л. Свободи, 51а 3378708
alla.skyrda@nure.ua
Зав. гуртожитку №8 Пономаренко Галина Володимирівна пр. Л. Свободи, 51б 3378709
halyna.ponomarenko@nure.ua
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)
В.о. начальника Зарицький Валерій Іванович 3 «Г» 7021735
valerii.zarytskyi@nure.ua
Бухгалтерія 501 «Г» – гурт. 1 7021358
Завідувач відділу кадрів НДЧ Рудич Микола Павлович 515 «Г» – гурт. 1 7021939
mykola.rudych@nure.ua
Начальник наукового інформаційно-аналітичного відділу (НІАВ) Хоменко Наталя Юріївна 519 «Г»
513 «Г»
7021432 тел/факс, 7021434
natalia.khomenko@nure.ua
Учений секретар науково-технічної ради (НТР) Кобзєв Володимир Григорович 521 «Г» volodymyr.kobziev@nure.ua
Заст. начальника наукового інформаційно-аналітичного відділу Раєвська Наталя Михайлівна 507 «Г» гурт. №1 7021000
natalia.raievska@nure.ua
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ НДЧ
Науково-дослідний центр інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (НДЦ ІІРСЕТ) Дохов Олександр Іванович 220.2 «Д» 7021679
oleksandr.dokhov@nure.ua
Проблемна науково-дослідна лабораторія радіолокаційних систем спостереження (ПНДЛ РЛСС) Леховицький Давід Ісаакович 220.1 «Д»
220.4 «Д»
7021138
david.lekhovytskyi@nure.ua
Науково-дослідна лабораторія радіомоніторингу та обробки радіотехнічної інформації (НДЛ РМОРТІ) Калюжний Микола Михайлович 220.3 «Д»
220.6 «Д»
220.7 «Д»
7021068
mykola.kaliuzhnyi@nure.ua
Проблемна науково-дослідна лабораторія супутникових технологій навігації та високоточного позиціонування (ПНДЛСТНВП) Жаліло Олексій Олександрович 108 «Д» 7021532
alexey.zhalilo@nure.ua
Проблемна науково-дослідна лабораторія електронних та нетрадиційних енерготехнологій (ПНДЛ ЕНЕТ) Толстих Олександр Іванович 220.2 «Д» 7021471
oleksandr.tolstykh@nure.ua
Науково-навчальний центр кафедри КРіСТЗІ (ННЦ КРіСТЗІ) Романов Юрій Михайлович 611 «І» 7002284
Науково-навчальний центр «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби» (ННЦПООЗ) 221 7021354
Балаклійська польова лабораторія (БПЛ) Шкарлет Олександр Іванович с. Вільхуватка Балаклійського району Харківської області, Морозівська сільрада 024954283
oleksandr.shkarlet@nure.ua
Навчально-науково виробничий центр аутсорсингу (НВЦА) Білоус Наталія Валентинівна 114 «І»
455а «А»
7021821, 7021473
nataliya.bilous@nure.ua
Навчально-науковий центр інформатизації органів управління (ННЦ ІОУ) Пісклакова Валентина Петрівна 265 «Е» 7020429
valentyna.pisklakova@nure.ua
Центр регіонального розвитку інформаційних технологій (ЦРРІТ) Ткачова Тетяна Сергіївна 7021415
tetiana.tkachova@nure.ua
ЛАБОРАТОРІЇ НДЧ
Проблемна науково-дослідна лабораторія автоматизованих систем управління (ПНДЛ АСУ) Бодянський Євген Володимирович 511, 517 «Г» – гурт.1 7021890
yevgeniy.bodyanskiy@nure.ua
csrl@nure.ua
Науково-дослідна лабораторія «Радіоастрономії, геофізики і дистанційного зондування» ім. Б.Л. Кащеєва Коломієць Світлана Володимирівна 613 «І» 7002284
svitlana.kolomiyets@nure.ua
Науково-дослідна навчальна лабораторія «Аналітична оптосхемотроніка» (НДНЛ АОСТ) Музика Катерина Миколаївна 132 «В» 7020369
kateryna.muzyka@nure.ua
ПНДЛ «Медично-екологічні мікропроцесорні системи» (ПНДЛ МЕМС) Аврунін Олег Григорович 120 «Д» 7020740
oleh.avrunin@nure.ua
Науково-дослідна навчальна лабораторія «Біомедичні інформаційні системи та технології» Висоцька Олена Володимирівна 501, 505 «К» – гурт.3 olena.vysotska@nure.ua
Науково-дослідна лабораторія «Електроніка Оріон» Чурюмов Геннадій Іванович 115а «І» 7021057; +380933007309
gennadiy.churyumov@nure.ua
Редакція журналу «Прикладна радіоелектроніка» Чурюмов Геннадій Іванович gennadiy.churyumov@nure.ua
are@nure.ua
Науково-дослідна лабораторія «Фотоніка» Курський Юрій Сергійович 243 «В» 7021384
yurii.kurskyi@nure.ua
Проблемна науково-дослідна лабораторія трансферу інформаційних технологій та систем скорочення ризиків лих (ПНДЛ ТІТССРЛ) Кузьомін Олександр Якович 11,42а – гурт.1 7021515
oleksandr.kuzomin@nure.ua
Науково-дослідна лабораторія «Математичне та комп’ютерне моделювання» (НДЛ МКМ) Свірь Ірина Борисівна 347 «Г» 7020969
iryna.svir@nure.ua
Навчально-наукова лабораторія «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях» (МЕПІГ) Костін Юрій Дмитрович 306, 308 «К» 7021411
yurii.kostin@nure.ua
НАУКОВИЙ ПАРК «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАТИКА» (НП РЕІ)
Генеральний директор Прохоров Валерій Павлович 42а «Г» – 7, гурт.1 7021301
valery.prokhorov@nure.ua
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД» (ДЗ)
Директор Неофітний Михайло Васильович 2 «З» 7021207
experimental.plant@nure.ua
Заст. директора Світличний Фелікс Іванович 1 пов. «З» 7021327
Приймальня 7021207
Головний інженер Бабаєв Анатолій Іванович 2 «З» 7021325
Бухгалтерія Борзенкова Галина Пимінівна 4 «З» 7021202; 7021325
Відділ програмування Балашова Евеліна Миколаївна 6 «З» 7021330
Технічний відділ Бордун Володимир Петрович 6 «З» 7021325
ОРЕНДАТОРИ
НДІ лазерних технологій пр. Науки, 14 7021330
Комтех Горбенко О.І. вул. Бакуліна, 12 7021620
АТ ІІТ вул. Бакуліна, 12 7020452; 7021625
Сателіт-25 вул. Бакуліна, 10 7020270
Арсенал вул. Бакуліна, 10 7021435
Клімова Н.П. вул. Целіноградська , 38 3381924
Кафе 1 пов.«І» – 6 7021671
ЧЕРГОВІ СЛУЖБИ
Чергові електрики 135 «В» 7021566
Чергові слюсарі-сантехніки теплопункт 7021381
Служба зв’язку 211 «І» – 6 7020691
Черговий АТС-702 7020699
Диспетчер 3433511
Аварійна служба газових мереж 104
Диспетчерська аварійна служба водопостачання 7120840
Аварійна служба водопостачання 7399505
Під час пожежі 101
Швидка медична допомога 103
НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ВНУТРІШНІХ АТС ХНУРЕ
Посада ПІБ Внутрішній зв’язок Селекторний зв’язок
Ректор Семенець Валерій Васильович 202
Секретар ректора Соболь Вікторія Леонідівна 201
Проректор з науково-методичної роботи Рубан Ігор Вікторович 204 282
Проректор з АГЧ Краснокутський Євгеній Олексійович 245
Навчальний відділ 217
Приймальня начальника НДЧ Лукінова Світлана Михайлівна 210
НДЧ Зарицький Валерій Іванович 212
Учений секретар Магдаліна Ігор Валерійович 238
Головний бухгалтер Лопіна Ганна Іванівна 221
Заст. головного бухгалтера з планово-фінансової роботи Пелешенко Тетяна Олексіївна 240
Головний інженер Ведмідь Григорій Віталійович 222
Декан ф-ту КІУ Ляшенко Олексій Сергійович 228
Декан ф-ту КН Єрохін Андрій Леонідович 226
Декан ф-ту ІРТЗІ Сакало Сергій Миколайович 227 297
Декан ф-ту ІТМ Дорошенко Володимир Олексійович 229
Директор ННЦЗФН Фролов Андрій Віталійович 224
Завідувач відділу аспірантури та докторантури Манаков Володимир Павлович 226
Голова профспілкового комітету Фролов Андрій Віталійович 243
Профком Селевко Сергій Миколайович 235
Транспортна дільниця Ратій Едуард Володимирович 242
Приймальна комісія
к. 142 295
к.145 288
к.146 283
АСУ ВНЗ Зубкова Тетяна Олександрівна 274
Пост сигналізації 246
ЕТВ Сухова Ніна Олександрівна 212
Гол. енергетик Онацький Василь Вікторович 216
Гол. механік Піскунов Олександр Анатолійович 217

зберегти цю сторінку в PDF