Довідник контактної інформації

Завантажити pdf версію телефонного довідника.

Ректор

Семенець

12″Г”

7021807

 

Валерій Васильович

 

valery.semenets@nure.ua

 

 

 

 

Приймальня

Соболь

14″Г”

7021013 т/ф., 7021807, 7021016

 

Вікторія Леонідівна

 

rector@nure.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор

Ключник

16 “Г”

7021016

 

Ігор Іванович

 

ihor.kliuchnyk@nure.ua

 

 

 

0933005560

 

 

 

 

В. о. проректора з науково-

Рубан

6 “Г”

7021911

педагогічної роботи

Ігор Вікторович

 

ihor.ruban@nure.ua

 

 

 

 

Приймальня

Москаленко

8 “Г”

7021911

 

Наталія    Андріївна

 

nataliia.moskalenko@nure.ua

 

 

 

 

Проректор з адміністративно-

Краснокутський

11а “Г”

7021318

господарської  роботи

Євгеній Олексійович

 

yevhenii.krasnokutskyi@nure.ua

 

 

 

 

Приймальня

Аллот

11 “Г”

7021318 т/ф

 

Людмила  Миколаївна

 

ludmyla.allot@nure.ua

 

 

 

 

Приймальня

Пляка

2 “Г”

7021492

навчального відділу

Валентина Миколаївна

 

 

 

 

 

 

Приймальня

Лукінова

5 “Г”

7021020, 7021413

начальника НДЧ

Світлана Михайлівна

 

svitlana.lukinova@nure.ua

 

 

 

0933198655

 

 

 

 

Директор департаменту

 

8 “Г”

7021911

з міжнародного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

Учений секретар

Магдаліна

17 “Г”

7020120

 

Ігор Валерійович

 

ihor.mahdalina@nure.ua

 

 

 

 

Приймальна комісія

 

146 “Г”

7021720

 

 

 

 

Помічник ректора

Кобицька

242″В”

7021516

з виховної роботи

Юлія Олександрівна

 

yuliia.kobytska@nure.ua

 

 

 

0504254440

 

 

 

 

Помічник ректора

Григор’єв

505″І”

7021378

з питань ліцензування

Олександр Вікторович

 

oleksandr.hryhoryev@nure.ua

та акредитації

 

 

 

 

 

 

 

Керівник прес-служби

 

 

7021807

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор сайту ХНУРЕ

Мусієздов

437а “Д”

7021115

 

Олександр Федорович

 

oleksandr.musiiezdov@nure.ua

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 

 

 

Голова профкому

 

18 “Г”

7021448

співробітників

 

 

profcom@nure.ua

 

 

 

 

Заступник голови профкому

Селевко

216 “Д”

7021440 тел/факс

співробітників

Сергій Миколайович

 

serhii.selevko@nure.ua

 

 

 

0933005569

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Загребельна

216 “Д”

7021440 тел/факс

профкому співробітників

Наталя Сергіївна

 

0933007509

 

 

 

profcom@nure.ua

 

 

 

 

Голова

Фролов

273 “А”

7021659

профспілкового комітету

Андрій Віталійович

 

andri.frolov@nure.ua

студентів

 

 

0675777920

 

 

 

 

Директор

Мурашко

375 “А”

7020814

студентського клубу

Олександра Сергіївна

 

oleksandra.murashko@nure.ua

 

 

 

 

Директор

Коноваленко

 

7021328

спортивного клубу

Оксана Костянтинівна

 

oksana.konowalenko@nure.ua

«Радіотехнік»

 

 

d_pht@nure.ua

 

 

 

 

Директор шахово-шашкового

Киктєв

Гурт. №8

7810264

Клубу «Шахрад»

Григорій Сильвестрович

1 пов.

hryhorii.kiktiev@nure.ua

 

 

 

 

Наглядова рада

 

42а”Г”

7021516

 

 

 

 

Студентський сенат

Комаров

217 “Б”

7021322

 

Олексій Владиславович

 

oleksii.komarov@nure.ua

 

 

 

 

Учений секретар президії

Зарицький

3″Г”

7021735

академії наук прикладної

Валерій Іванович

 

valerii.zarytskyi@nure.ua

радіоелектроніки

 

 

 

 

 

 

 

Українська асоціація антен

Шифрін

416″Д”

7021393

 

Яків Соломонович

 

yakiv.shyfrin@nure.ua

 

 

 

 

Секретаріат із захисту

 

252 “Г”

7021482

дисертацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТИ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК (КН)

Декан

Єрохін

261″Є”

7020615, 7021350

 

Андрій Леонідович

 

andriy.yerokhin@nure.ua

 

 

 

f_cs@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Левикін

254 “Д”

7021615, 7021451

інформаційних управляючих

Віктор Макарович

 

viktor.levykin@nure.ua

систем (ІУС)

 

 

           d_ics@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Гребеннік

270 “А”

7021006

системотехніки (СТ)

Ігор Валерійович

 

igor.grebennik@nure.ua

 

 

 

d_see@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Дудар

267 “А”

7021712, 7021446

програмної інженерії (ПІ)

Зоя Володимирівна

 

zoia.dudar@nure.ua

 

 

 

d_se@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Філатов

255 “Є”

7021337

штучного інтелекту (ШІ)

Валентин Олександрович

 

valentin.filatov@nure.ua

 

 

 

d_ai@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Ткаченко

507 “І”

7021378, 7021891

медіасистем і технологій

Володимир Пилипович

 

volodymyr.tkachenko@nure.ua

(МСТ)

 

 

d_mst@nure.ua

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ (КІУ)

В. о. декана

Ляшенко

378 “А”

7021421

 

Олексій Сергійович

 

oleksii.liashenko@nure.ua 

 

 

 

f_cec@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Міхаль

35 “З”

7021354

електронних обчислю-

Олег Пилипович

 

oleg.mikhal@nure.ua

вальних машин (ЕОМ)

 

 

d_ec@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Чумаченко

317 “Д”

7021326

автоматизації проектування

Світлана Вікторівна

 

svetlana.chumachenko@nure.ua

обчислювальної техніки (АПОТ)

 

 

d_dd@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Халімов

344 “Г”

7021425,7021625

безпеки інформаційних

Геннадій Зайдулович

 

hennadii.khalimov@nure.ua

технологій (БІТ)

 

 

d_ist@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Штанько

362 – 364 “Е”

7021465

філософії

Валентина Ігорівна

 

valentyna.shtanko@nure.ua

 

 

 

d_philosophy@nure.ua

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ІТМ)

Декан

Дорошенко

373 “А”

7021335

 

Володимир Олексійович

 

volodymyr.doroshenko@nure.ua

 

 

 

f_amm@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Тевяшев

26 “З”

7021436

прикладної математики (ПМ)

Андрій Дмитрович

 

andrew.teviashev@nure.ua

 

 

 

d_am@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Путятін

269 “А”

7021419

інформатики (ІНФ)

Євгеній Петрович

 

yevhenii.putiatin@nure.ua

 

 

 

d_inf@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри 

Тімофєєв

203 “І”

7021490

економічної кібернетики

Володимир

 

volodymyr.timofeev@nure.ua

та управління  економічною

Олександрович

 

d_eces@nure.ua

безпекою (ЕКУЕБ)

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри

Нерух

315 “І”

7021372

вищої математики (ВМ)

Олександр Георгійович

 

oleksandr.nerukh@nure.ua

 

 

 

d_as@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Соловйова

 

7021591

соціальної інформа-

Катерина

349 “Г”

kateryna.solovyova@nure.ua

тики (СІ)

Олександрівна

 

d_si@nure.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ (ІК)

Декан

Снігуров

239 “В”

7021067

 

Аркадій

 

arkadii.snihurov@nure.ua

 

Владиславович

 

f_tme@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Поповський

304 “Б”

7021320, 7025592

інфокомунікаційної

Володимир

 

volodymyr.popovskyi@nure.ua

інженерії  (ІКІ)

Володимирович

 

d_ts@nure.ua

 

 

 

 

Зав.кафедри

Безрук

401 “Б”

7021429, 7021642

інформаційно-мережної

Валерій Михайлович

 

valerii.bezruk@nure.ua

інженерії (ІМІ)

 

 

d_cn@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Руженцев

52 “З”

7021331

метрології та  технічної

Ігор Вікторович

 

igor.ruzhentsev@nure.ua

експертизи (МТЕ)

 

 

d_mme@nure.ua

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  ІНФОРМАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ІРТЗІ)

Декан

Сакало

213 “Б”

7021478

 

Сергій Миколайович

 

sergii.sakalo@nure.ua

 

 

 

f_re@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри медіаінженерії

Карташов

48 “З”

7021587

та інформаційних радіо-

Володимир

 

volodymyr.kartashov@nure.ua

електронних систем (МІРЕС)

Михайлович

 

d_res@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Цопа

315 “Б”

7021444

радіотехнологій інформа-

Олександр Іванович

 

oleksandr.tsopa@nure.ua

ційно-комунікаційних

 

 

d_rics@nure.ua

систем (РТІКС)

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри  комп’ютерної

Антипов

418″Д”

7021479, 7021430

радіоінженерії  та  систем

Іван Євгенійович

417″Д”

ivan.antipov@nure.ua

технічного захисту інформації

 

 

d_ref@nure.ua

(КРіСТЗІ)

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри

Сукнов

236 “А”

7021349

іноземних мов

Михайло Петрович

 

mykhailo.suknov@nure.ua

 

 

 

d_fi@nure.ua

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АКТ)

Декан

Филипенко

303 “І”

7021316

 

Олександр Іванович

 

oleksandr.filipenko@nure.ua

 

 

 

f_act@nure.ua

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри

Панченко

401″І”

7021494

інженерії вбудованих систем

Олександр Юрійович

 

ihor.kliuchnyk@nure.ua

управління (ІВСУ)

 

 

d_doed@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Невлюдов

162 “А”

7021486

комп’ютерно-інтегрованих

Ігор Шакірович

 

igor.nevliudov@nure.ua

технологій,

 

 

d_tapr@nure.ua

автоматизації

 

 

 

та мехатроніки (КІТАМ)

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри

Коваленко

426 “В”

7021345

фізики

Олена Миколаївна

 

olena.kovalenko@nure.ua

 

 

 

d_ph@nure.ua

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри

Стиценко

246 “В”

7021360

охорони праці (ОП)

Тетяна Євгенівна

 

tatiana.stytsenko@nure.ua

 

 

 

d_os@nure.ua

ФАКУЛЬТЕТ  ЕЛЕКТРОННОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ЕЛБІ)

Декан

Васянович

274″А”

7021324

 

Анатолій Володимирович

 

anatolii.vasianovych@nure.ua

 

 

 

f_ee@nure.ua

Зав. кафедри

Мачехін

426, 324 “В”

7021345, 7021484

фотоніки та лазерної

Юрій Павлович

 

yurii.machekhin@nure.ua

Інженерії (ФЛІ)

 

 

d_pfee@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Бих

450 “А”

7021364

біомедичної інженерії (БМІ)

Анатолій Іванович

 

anatoliy.bykh@nure.ua

 

 

 

d_bme@nure.ua

 

 

 

 

Зав. кафедри

Бондаренко

212 “Б”

7021362

мікроелектроніки,

Ігор Миколайович

 

ihor.bondarenko@nure.ua

електронних приладів

 

 

d_meda@nure.ua   

та пристроїв (МЕПП)

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри

Танянський

432 «Г»

7021328

фізичного виховання та спорту

Станіслав Федорович

 

stanislav.tanianskyi@nure.ua

(ФВС)

 

 

d_pht@nure.ua

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН (ФНІГ)

Декан

Цапко

306 “К”

7021352

 

Тамара Петрівна

307 “К”

7021417 тел/факс, 7021017 тел/факс

 

 

203 “К”

7021524

 

 

407 “К”

tamara.tsapko@nure.ua

 

 

 

f_fct@nure.ua

Паспортний відділ

 

гурт №1

7021457

Зав. кафедри

Дементьєва

407″К”

7021411

мовної підготовки (МП)

Тетяна Іванівна

 

tetiana.dementieva@nure.ua

 

 

 

 

Т.в.о. зав. кафедри

Лук’янова

302 “К”

7021672

природознавчих наук (ПН)

Вікторія Анатоліївна

 

viktoriia.lukianova@nure.ua

 

 

 

d_ns@nure.ua

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри

Циганенко

603 “І”

7021498

українознавства

Вікторія Леонідівна

 

viktoriia.tsyhanenko@nure.ua

 

 

 

d_uchl@nure.ua

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ВІДДІЛИ ТА ЦЕНТРИ

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ (ВАД)

Начальник відділу

Манаков

368, 370 “А”

7021471

 

Володимир Павлович

 

volodymyr.manakov@nure.ua

 

 

 

 

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ( ЦПО)

Директор

Ревенчук

283 “А”

7021805

 

Ілона Анатоліївна

 

ilona.revenchuk@nure.ua

 

 

 

cpe@nure.ua

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (ННЦЗФН)

Директор

Фролов

225 «Д»

7021475

 

Андрій Віталійович

 

andrii.frolov@nure.ua

 

 

 

ccft@nure.ua

 

 

 

 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЦТДН)

Директор

Гребенюк

330 «В»

7021385

 

В’ячеслав Олександрович

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ (ПВ)

Завідувач

Китаєнко

144 «Г»

7021455

 

Сергій Олександрович

 

serhii.kytaienko@nure.ua

 

 

 

 

ЦЕНТР НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (ЦНСІМ)

Директор

Горбачов

41 «З»

7021427

 

Валерій Олександрович

 

valeriy.gorbachov@nure.ua

 

 

 

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Керівник

Сукнов

236 «А»

7021349

 

Михайло Петрович

 

mykhailo.suknov@nure.ua

 

 

 

d_fi@nure.ua

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР (ІОЦ)

Директор

Колодяжний

151 “Д”

7021647

 

Олександр Борисович

 

oleksandr.kolodiazhnyi@nure.ua

Електронна  пошта

 

282 “А”

7021010

 

 

 

icc@nure.ua

Черговий  ІОЦ

 

165 “А”

7021438

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ (ЦІСТ)

Директор

Волощук

268 «А»

7021736

 

Олена Борисівна

 

olena.voloshchuk@nure.ua 

 

 

 

cist@nure.ua

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР (ННІТЦ)

Начальник

Гаврильчик

 

0662419060

 

Тарас Валерiйович

 

hnurewnik@gmail.com

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА (СПС)

Керівник

Дашенкова

455 «Б»

7021465

 

Наталя Миколаївна

 

natalia.dashenkova@nure.ua

 

 

 

 

ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ (ЦГО)

Керівник

Коробкіна

455 «Б»

7021465

 

Тетяна Володимирівна

 

tatyana.korobkina@nure.ua

 

 

 

 

ЦЕНТР МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (ЦМПЛ)

Директор

Четверіков

127, 128 «В»

7021477, 7020579

 

Григорій Григорович

 

hryhorii.chetverykov@nure.ua

 

 

 

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА ВІДДІЛИ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА (НБ)

Директор

Грищенко

361 «Е»

7021488

 

Тамара Борисівна

 

tamara.gryschenko@nure.ua

 

 

 

 

Заст. директора

Шептун

 

7021178

 

Людмила Миколаївна

 

liudmyla.sheptun@nure.ua

 

 

 

 

Читальний зал

 

4 пов. «А» «Е»

7021073

 

 

 

library@nure.ua

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (НВ)

Начальник

Свид

351а «Г»

7021737, 7021640

 

Ірина Вікторівна

 

iryna.svyd@nure.ua

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ (НМВ)

Начальник

Мілютченко

244 «В»

7020214

 

Іван Олександрович

 

ivan.myliutchenko@nure.ua

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (НМВЗЯ)

Начальник

Білодід

214 «Б»

7021784

 

Олена Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

АСУ ВНЗ

Начальник

Зубкова

367а «А»

7021453

 

Тетяна Олександрівна

 

tetiana.zubkova@nure.ua

 

 

 

 

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ (ЮВ)

Начальник

Чулков

 

7021129

 

Даніл Ігорович

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (ВВА)

Начальник

 

19 «Г»

7021376

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙ ХНУРЕ

Директор

Тихоненко

1 пов. «А»

7020918

 

Людмила Олексіївна

 

liudmyla.tykhonenko@nure.ua

 

 

 

museum@nure.ua

 

 

 

museum@kture.kharkov.ua

 

Художник

Діденко

 

7020815

 

Микола Моісейович

 

mykola.didenko@nure.ua

 

 

 

 

КОНТРАКТНИЙ ВІДДІЛ (КВ)

Начальник

Дядечко

392 «Г» – гурт.1

7021341

 

Наталя Робертівна

3 пов.

nataliia.diadechko@nure.ua

 

 

 

cd@nure.ua

 

 

 

 

ВІДДІЛ ПРАКТИКИ «ЦЕНТР–КАР’ЄРА» (ВП)

Начальник

Ткаченко

372 «А»

7021646

 

Ірина Миколаївна

 

iryna.tkachenko@nure.ua

 

 

 

career_center@nure.ua

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРІЯ

Головний бухгалтер

Лопіна

39а «Г»

7020071

 

Ганна Іванівна

 

hanna.lopina@nure.ua

 

 

 

 

Заст. головного бухгалтера

Ткаченко

39 «Г»

7021039

 

Олексій Анатолійович

 

oleksi.tkachenko@nure.ua

 

 

 

 

Заст. головного бухгалтера

Пелешенко

435 «Г»

7021476

з планово-фінансової роботи

Тетяна Олексіївна

 

pfg@nure.ua

 

 

 

 

Заст. головного бухгалтера

Правдик

33 «Г» – гурт. №1

7021514

 

Віра Володимирівна

 

vira.pravdyk@nure.ua

 

 

 

 

Заст. головного бухгалтера

Матвєєва

41 «Г» – гурт. №1

7021514

 

Олена Володимирівна

 

olena.matvieieva@nure.ua

 

 

 

 

Розрахунковий відділ

 

37 «Г» – гурт. №1

7021370

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальний відділ,

 

28, 36 «Г» – гурт. №1

7021734

загальна бухгалтерія

 

 

 

 

 

 

 

Каса

 

251 «Д»

7021469

 

 

 

 

Стипендіальний відділ

 

36 «Г» – гурт. №1

7021467

 

 

 

 

ВІДДІЛ КАДРІВ (ВК)

Начальник

Чепела

24  «Г»

7020261

 

Сергій Павлович

 

serhii.chepela@nure.ua

 

 

 

 

Заст. начальника

Кононенко

35 «Г» – гурт. №1

7021939

 

Ірина Юріївна

 

iryna.kononenko@nure.ua

 

 

 

 

Відділ кадрів

 

25, 27, 29 «Г» -

7021014, 7021939

 

 

гурт. №1

7021463

 

 

 

 

АРХІВ

Завідувач

Кудієвська

226 “Д”

7021309

 

Надія Василівна

 

nadiia.kudiievska@nure.ua

 

 

 

 

КАНЦЕЛЯРІЯ

Начальник

Шульгіна

30 “Г” – гурт. №1

7021548

 

Ольга Петрівна

 

olha.shulhina@nure.ua   

 

 

 

chancery@nure.ua

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ (НДВ)

Начальник

Четвертак

437 “Д”

7021397

 

Людмила Євгенівна

 

liudmyla.chetvertak@nure.ua

 

 

 

 

ЦЕНТР НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ (ЦНТМ)

Начальник

Герасименко

107 “І”

7021343

 

Микола Вікторович

 

mykola.gerasymenko@nure.ua

 

 

 

 

ВІДДІЛ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ (ВМЗН)

Начальник

Янковський

105 “І”

7021705

 

Анатолій Андрійович

 

anatolii.yankovskyi@nure.ua

 

 

 

dmmt@nure.ua

 

 

 

 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР» (ВТЗН)

Начальник

Супрун

107-3 “І”

7021705

 

Олександр Олександрович

 

olexander.suprun@nure.ua

 

 

 

tv_center@nure.ua

 

 

 

 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ (РВВ)

Начальник

Андреєв

113 “Д”

7021855

 

Володимир Миколайович

 

volodymyr.andreiev@nure.ua

 

 

 

cdh@nure.ua

 

 

 

 

ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ (ВМВ)

Начальник

Шевченко

224 “Д”

7021480

 

Олексій Захарович

 

oleksii.shvcheko@nure.ua

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА (АГЧ)

Головний інженер

Ведмідь

9 “Г”

7021005

 

Григорій Віталійович

 

hryhorii.vedmid@nure.ua

 

 

 

 

Начальник експлуатаційно-

Сухова

1, 2 “Д”

7021660

технічного відділу (ЕТВ)

Ніна Олександрівна

 

nina.sukhova@nure.ua

 

 

 

 

Головний механік

Піскунов

теплопункт “Б”

7021381

 

Олександр

 

oleksandr.piskunov@nure.ua

 

Анатолійович

 

 

 

 

 

 

Головний енергетик

Онацький

135 “В”

7021566

 

Василь Вікторович

 

vasyl.onatskyi@nure.ua

 

 

 

 

Провідний інженер

Погорєлова

5  “Д”

7021091

ремонтно-будівельної групи

Любов Іванівна

 

liubov.pohorielova@nure.ua

 

 

 

 

Завідувач транспортної

Ратій

гараж

7021383

дільниці

Едуард Володимирович

 

eduard.ratii@nure.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ ЗАКУПІВЕЛЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ТА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (ВЗМТП ТА КТ)

Начальник

Макашев

склад

7021858

 

Сергій Борисович

 

dpmtst@nure.ua

 

 

 

 

Заст. начальника 

Ханін

відділ, склад

7020815

 

Дмитро Юхимович

 

dmytro.khanin@nure.ua

 

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ (ГВ)

Начальник

Бойко

222 а “Д”

7021552

 

Віктор Іванович

 

viktor.boiko@nure.ua

 

 

 

md@nure.ua

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ (ВОП)

Начальник

Матвієнко

125 б  “В”

7020605

 

Юрій Іванович

 

yurii.matviienko@nure.ua

 

 

 

osd@nure.ua

ВІДДІЛ  ОХОРОНИ (ВО)

Начальник

Заремба

119″Д”

7021395

 

Олександр Юрійович

 

sd@nure.ua

 

 

 

 

Заст. начальника

Крайній

1 пов. “І”

7021095

 

Анатолій Олександрович

видача ключів

anatolii.krainii@nure.ua

 

 

 

 

Пульт сигналізації

 

118″Д”

7021395

 

 

 

 

Черговий 3-го поста

 

закрита зона

7021333

 

 

1 пов. “Б”

 

 

 

 

 

Чергові оператори

 

114 “Д”

7021842

охорони

 

 

 

 

 

 

 

ШТАБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШЦЗ)

Заст. начальника

Анпілогов

 

7021808

 

Євген Михайлович

1а “З”

yevhen.anpilohov@nure.ua

 

 

 

 

ОЗДОРОВЧИЙ ПУНКТ (ОП)

В.о. завідувача

Череповська

вул. Бакуліна, 16

7021598

 

Вікторія Миколаївна

1 пов. “К”

 

 

 

 

 

ЇДАЛЬНЯ

Директор 

Харченко

2 пов.”Ж”

7021491

 

Галина Олексіївна

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерія

Черкасова

2 пов.”Ж”

7021442

 

Тетяна Прокофіївна

 

 

 

 

 

 

«Сім гномів»

 

1 пов.”І”

7021671

СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО (СМ)

Директор

Шкіль

гурт. № 1

7020539

 

Іван Іванович

 

ivan.shkil@nure.ua

 

 

 

 

Заст. директора

Каплун

гурт. № 2

7021404

з експлуатації

Наталя Олександрівна

 

nataliia.kaplun@nure.ua

 

 

 

 

Заст. директора з

Гайдамака

гурт. № 2

7021404

виховної роботи

Мілена Михайлівна

 

milena.haidamaka@nure.ua

 

 

 

 

Заст. директора

Юла

 

0933198575

 

Василь Маркович

 

vasyl.yula@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №1

Мотора

вул. Бакуліна, 10

7020818

 

Ірина Володимирівна

 

iryna.motora@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №2

Соколова

вул. Бакуліна, 12

7020789

 

Тетяна Іванівна

 

tetiana.sokolova@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №3

Маракіна

вул. Бакуліна, 16

7021531, 7021464

 

Зоя Іванівна

 

zoia.marakina@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №4

Прокопенко

вул. Цілино-

3367765

 

Валентина Олександрівна

градська, 36

valentyna.prokopenko@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №5

Харченко

вул. Цілино-

3367724

 

Світлана Антоновна

градська, 58

mariia.popova@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №6

Кайдалова

вул. Клочків-

3400265

 

Валентина  Олександрівна

ська, 218

valentyna.kaidalova@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №7

Скирда

пр. Л. Свободи,

3378708

 

Алла Вікторівна

51а

alla.skyrda@nure.ua

 

 

 

 

Зав. гуртожитку №8

Пономаренко

пр. Л. Свободи,

3378709

 

Галина Володимирівна

51б

halyna.ponomarenko@nure.ua

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)

 

 

 

 

В.о. начальника

Зарицький

3″Г”

7021735

 

Валерій Іванович

 

valerii.zarytskyi@nure.ua

 

 

 

 

Заст. начальника

Дохов

3 “Г”

7021735

 

Олександр Іванович

 

oleksandr.dokhov@nure.ua

 

 

 

 

Заст. головного бухгалтера

Фастова

506 “Г”- гурт.

7021077

 

Ніна Яківна

№1

nina.fastova@nure.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерія

 

501 “Г”- гурт.

7021358

 

 

№1

 

 

 

 

 

Начальник

Рудіч

515 “Г”- гурт.

7021939

відділу кадрів НДЧ

Микола Павлович

№1

mykola.rudych@nure.ua

 

 

 

 

Заст. начальника

Хоменко

519 “Г”

7021432 тел/факс

науково-інформаційно-

Наталя Юріївна

513 “Г”

natalia.khomenko@nure.ua

аналітичного відділу,

 

 

7021434

планування (НІАВП)

 

 

 

 

 

 

 

Заст. начальника

Раєвська

507 “Г”

7021000

науково-інформаційно-

Наталія Михайлівна

гурт. №1

 

аналітичного відділу

 

 

 

 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВИЙ ВІДДІЛ (ІМВ)

Начальник

 

437а “Д”

7021397

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. начальника

Наконечний

437а “Д”

 7021397

 

Михайло Васильович

 

mykhailo.nakonechnyi@nure.ua

 

 

 

 

ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙ, ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ВІТІВ)

Начальник

Прохоров

42 “А” 9

7021301, 7021133

 

Валерій Павлович

 

valerii.prokhorov@nure.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ  НДЧ

Науково-дослідний центр

Дохов

220.2 “Д”

7021735

інтегрованих інформаційних

Олександр Іванович

 

oleksandr.dokhov@nure.ua

радіоелектронних систем

 

 

 

і технологій (НДЦ ІІ РСТ)

 

 

 

 

 

 

 

Проблемна науково-дослідна

Леховицький

220.1 “Д”

7021138

лабораторія радіолокаційних

Давід Ісаакович

 

david.lekhovytskyi@nure.ua

систем спостереження

 

 

 

(ПНДЛ РЛСС)

 

 

 

 

 

 

 

Проблемна науково-дослідна

Калюжний

220.3 “Д”

7021068

лабораторія радіомоніторингу

Микола Михайлович

220.6 “Д”

mykola.kaliuzhnyi@nure.ua

та обробки радіотехнічної

 

 

 

інформації (ПНДЛ РМОРІ)

 

 

 

 

 

 

 

Проблемна науково-дослідна

Жаліло

108 “Д”

7021532

лабораторія супутникових

Олексій Олександрович

 

alexey.zhalilo@nure.ua

технологій навігації та високо-

 

 

 

точного позиціонування інфо-

 

 

 

комунікації  (ПНДЛ СТНВТПІ)

 

 

 

 

 

 

 

Проблемна науково- дослідна

Толстих

 

7021471

лабораторія електронних та

Олександр Іванович

 

oleksandr.tolstykh@nure.ua

нетрадиційних  енерготехнологій

 

 

 

(ПНДЛ ЕНЕТ)

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний  центр

Костиря

611 “І”

7002284

основ радіотехніки

Олександр Олексійович

 

oleksandr.kostyria@nure.ua

(НДЦ ОРТ)

 

 

 

 

 

 

 

Науково-навчальний центр

Сотніков

221

7021354

проблемно-орієнтованих

Олег Михайлович

 

oleh.sotnykov@nure.ua

обчислювальних засобів

 

 

 

(ННЦ ПООЗ)

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-наукова лабораторія

Ткачов

224 «К»

0999031656

технологій безпровідних

Віталій Миколайович

 

7021354

і кампусних інфокомунікаційних

 

 

vitalii.tkachov@nure.ua

мереж (ННА ТБКІМ)

 

 

 

 

 

 

 

Багатоцільовий геофізичний

 

с. Вільхуватка

024954283

комплекс ХНУРЕ для

 

Балаклійського

 

досліджень атмосфери

 

району Харківської 

 

та припливу метеорної

 

області, Морозівська

 

речовини  (БЦГФК)

 

сільрада

 

 

 

 

 

Навчально-науково

Білоус

114 “І”, 455 а “А”

7021821, 7021473

виробничий центр

Наталія Валентинівна

 

nataliya.bilous@nure.ua

аутсорсингу (НВЦА)

 

 

 

 

 

 

 

Центр інформатизації

Пісклакова

265 “Є”

7020429

органів управління (ЦІОУ)

Валентина Петрівна

 

valentyna.pisklakova@nure.ua

 

 

 

 

Центр регіонального

Ткачова

 

7021415

розвитку інформаційних

Тетяна Сергіївна

 

tkachova.tetiana@gmail.com

технологій (ЦРРІТ)

 

 

 

ЛАБОРАТОРІЇ НДЧ

Проблемна науково- дослідна

Бодянський

511, 517 “Г” -

7021890

лабораторія «Автоматизовані

Євген Володимирович

гурт. №1

yevgeniy.bodyanskiy@nure.ua

системи управління»

 

 

 

(ПНДЛ АСУ)

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідна

Коломієць

 

7002284

лабораторія

Світлана Володимирівна

 

svitlana.kolomiyets@nure.ua

ім. Б.Л. Кащеєва

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідна

Бих

132 “В”

7020369

навчальна лабораторія

Анатолій Іванович

 

anatoliy.bukh@nure.ua

«Аналітична оптосхемотроніка»

 

 

 

(НДНЛ АОСТ)

 

 

 

 

 

 

 

ПНДЛ «Медичні та

Аврунін

120 «Д»

7020740

екологічні мікропроцесорні

Олег Григорович

 

oleh.avrunin@nure.ua

системи»

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідна

Висоцька

501, 505 «К»

 

навчальна лабораторія

Олена Володимирівна

гурт.  № 3

olena.vysotska@nure.ua

«Біомедичні інформаційні

 

 

 

системи та технології»

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідна

Чурюмов

115  а  «І»

7021057

лабораторія

Геннадій Іванович

 

hennadii.churiumov@nure.ua

«Електроніка Оріон»

 

 

0933007309

 

 

 

 

Редакція журналу

Чурюмов

115 в «І»

7021057

«Прикладна

Геннадій Іванович

 

hennadii.churiumov@nure.ua

радіоелектроніка»

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідна

Курський

243 «В»

7021384

лабораторія «Фотоніка»

Юрій Сергійович

 

yurii.kurskyi@nure.ua

 

 

 

 

Лабораторія

Міщеряков

41 гурт. №1

7021673

кафедри системотехніки

Юрій Валентинович

 

iurii.mishcheriakov@nure.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемна науково-

Кузьомін

11,42а – гурт. №1

7021515

дослідна лабораторія

Олександр Якович

   

oleksandr.kuzomin@nure.ua

трансферу інформаційних

 

 

 

технологій та систем

 

 

 

скорочення ризиків лих

 

 

 

(ПНДЛ ТІТССРЛ)

 

 

 

Лабораторія

Свірь

347 “Г”

7020969

математичного моделювання

Ірина Борисівна

 

iryna.svir@nure.ua

 

 

 

 

Навчально-наукова

Костін

306, 308 “К”

7021411

лабораторія «Моделювання

Юрій Дмитрович

 

yurii.kostin@nure.ua

економічних процесів

 

 

 

в інфраструктурних

 

 

 

галузях» (МЕПІГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (ВСМС)

Начальник

Зіньковський

122 “В”

7021015

 

Віктор Миколайович

 

viktor.zinkivskyi@nure.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВИЙ ПАРК  «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАТИКА» (НП РЕІ)

Генеральний директор

Прохоров

42 “А”

7021366

 

Валерій Павлович

 

valery.prokhorov@nure.ua

 

 

 

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД» (ДЗ)

Директор

Неофітний

2 “З”

7021207

 

Михайло Васильович

 

 

 

 

 

 

Заст. директора

Світличний

1 пов. “З”

7021327

 

Фелікс Іванович

 

 

 

 

 

 

Приймальня

 

 

7021207

 

 

 

 

Головний інженер

Бабаєв

2 “З”

7021325

 

Анатолій Іванович

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерія

Борзенкова

4 “З”

7021202

 

Галина Пимінівна

 

7021325

 

 

 

 

Відділ програмування

Балашова

6 “З”

7021330

 

Евеліна Миколаївна

 

 

Технічний відділ

Бордун

6 “З”

7021325

 

Володимир Петрович

 

 

 

 

 

 

Оренда

Шостенко

130 “В”

7021459

 

Олена Юріївна

 

olena.shostenko@nure.ua

ОРЕНДАТОРИ

НДІ лазерних технологій

 

пр. Науки,14

7021330

Комтех Горбенко О.І.

 

вул. Бакуліна,12

7021620

АТ ІІТ

 

вул. Бакуліна,12

7020452, 7021625

АТ «СМІТ»

 

пр. Науки,14

7020816, 7021415

Сателіт-25

 

вул. Бакуліна,10

7020270

Арсенал

 

вул. Бакуліна,10

7021435

Клімова Н.П.

 

вул. Цілиноградська,38

3381924

ЧЕРГОВІ СЛУЖБИ

Чергові електрики

 

135 “В”

7021566

 

 

 

 

Чергові слюсарі- сантехніки

 

теплопункт

7021381

 

 

 

 

Служба зв’язку

 

211″І”

7020691

 

 

 

 

Черговий АТС-702

 

 

7020699

 

 

 

 

Диспетчер

 

 

3433511

Шевченківського району

 

 

3434577

електромереж

 

 

 

 

 

 

 

Аварійна служба

 

 

104

газових мереж

 

 

 

 

 

 

 

Диспетчерська аварійна

 

 

7120840

служба водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

Аварійна служба

 

 

7399505

водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

Під час пожежі

 

 

101

 

 

 

 

Швидка медична допомога

 

 

103

 

 

 

 

НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ВНУТРІШНІХ АТС ХНУРЕ

Посада

ПІБ

внутрішній зв’язок

селекторний зв’язок

В.о. ректора

Семенець  Валерій  Васильович

202

 

 

 

 

 

Секретар ректора

Соболь Вікторія Леонідівна

201

 

 

 

 

 

Перший проректор

Ключник Ігор Іванович

204

282

 

 

 

 

В.о. проректора

Рубан Ігор Вікторович

211

 

з науково-методичної роботи

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з АГЧ

Краснокутський Євгеній Олексійович

245

 

 

 

 

 

Навчальний відділ

 

217

 

 

 

 

 

Приймальня начальника НДЧ

Лукінова Світлана Михайлівна

210

 

НДЧ

Зарицький Валерій Іванович

212

 

Учений секретар

Магдаліна Ігор Валерійович

238

 

Головний бухгалтер

Лопіна  Ганна  Іванівна

221

 

Заст. головного бухгалтера

з планово- фінансової роботи

Пелешенко Тетяна Олексіївна

240

 

Головний інженер

Ведмідь Григорій Віталійович

222

 

Декан ф-ту КІУ

Ляшенко Олексій Сергійович

228

 

Декан ф-ту КН

Єрохін Андрій Леонідович

226

 

Декан ф-ту ІРТЗІ

Сакало Сергій Миколайович

227

297

Директор ННЦЗФН

Фролов Андрій Віталійович

224

 

Декан ф-ту ІТМ

Дорошенко Володимир Олексійович

229

 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

Манаков Володимир Павлович

226

 

Голова профспілкового

 

243

 

комітету

 

 

 

Профком

Селевко Сергій Миколайович

235

 

Транспортна дільниця

Ратій Едуард Володимирович

242

 

Приймальна комісія

 

 

 

к. 142

 

 

295

к.145

 

 

288

к.146

 

 

283

АСУ ВНЗ

Зубкова Тетяна Олександрівна

 

274

Пост сигналізації

 

246

 

ЕТВ

Сухова Ніна Олександрівна

212

 

Гол. енергетик

Онацький Василь Вікторович

216

 

Гол. механік

Піскунов Олександр Анатолійович

217

 

 

 Примітка:  Щоб звернутися до бюро ремонту необхідно набрати 0800506800, дочекатися безперервного гудка та набрати номер пошкодженого телефону. Наприклад, якщо пошкоджений телефон за номером 7021040, то слід набрати  0800506800 – 7021040, почувши автовідповідач, дочекайтеся результату перевірки. 

З усіма доповненнями і зауваженнями та з питань інформації на сайті звертатися до відповідального редактора сайту Мусієздова Олександра Федоровича за тел. 7021115 та oleksandr.musiiezdov@nure.ua. Відповідальний випусковий  І.І. Ключник. Дизайнер обкладинки О.О. Трубіцин. Верстка Г.М. Голоднікова

зберегти цю сторінку в PDF