Перелік тем для підготовки до фахового вступного випробування для випускників ВНЗ I-II ступеня акредитації (молодший спеціаліст)

Перелік тем програми для співбесіди з вищої математики

 1. Метод координат. Лінії і їх рівняння.
 2. Пряма лінія.
 3. Елементарна теорія ліній другого порядку.
 4. Матриці, визначники і системи лінійних рівнянь.
 5. Елементи векторної алгебри.
 6. Поверхні і лінії. Їх рівняння.
 7. Поверхні другого порядку.
 8. Змінна величина та функція.
 9. Теорія границь.
 10. Похідна і диференціал.
 11. Диференціальне числення.
 12. Визначений інтеграл.
 13. Невизначений інтеграл. Інтегральне числення.
 14. Елементи функції комплексної змінної.

Перелік тем програми для співбесіди з інформатики

 1. Розв’язання  задач з простою змінною мовою C++.
 2. Застосування циклів, умовних операторів.
 3. Розв’язання  задач з використанням масивів мовою C++.
 4. Розв’язання  задач з використанням двомірних масивів мовою C++.
 5. Робота зі структурами мовою C++.
 6. Робота з функціями мовою C++.

зберегти цю сторінку в PDF