Відділення навчання іноземною мовою

  Контакти

  ауд. 332

  +38 (057) 702-10-67

  ark@vk.kh.ua

  Cайти:
  tcs.kharkov.ua/en
  englishtkc.wordpress.com

  Аркадій Владиславович Снєгуров

  Начальник
  Аркадій Владиславович Снєгуров

  к.т.н., доцент, заст. декана факультету ТКВТ

  Загальна інформація

  Відділення навчання іноземною мовою відкрите на кафедрі телекомунікаційних систем в 2008 році. В даний час на відділенні понад 150 студентів опановують спеціальність телекомунікаційні системи та мережі.
  Студенти кафедри протягом декількох років є одними з переможців міжнародної олімпіади Cisco. Наші випускники відповідають сучасним вимогам до фахівців телекомунікацій та повністю затребувані в Україні і в багатьох зарубіжних країнах.

  Освіта

  Навчання бакалавра ділиться на три блоки дисциплін Теоретичні дисципліни (228 кредитів) для навчання в класі та самостійної роботи студентів. Обсяг теоретичної підготовки, яка забезпечує основну кваліфікацію в сфері телекомунікацій становить 206 кредитів. Блок дисциплін, які забезпечує поглиблену підготовку зі спеціальності телекомунікаційні системи та мережі становить 22 кредитів.
  Підсумкова державна атестація включає захист дисертації бакалавра англійською мовою.
  Студенти отримують:

  • базові знання в галузі фундаментальних розділів математики і фізики в обсязі, необхідному для оволодіння математичним апаратом основ теорії систем і теорії електричного зв'язку, розуміння процесів, що відбуваються при передачі електричних сигналів по лініях зв'язку;
  • базові знання прикладних комп'ютерних технологій і сучасних телекомунікаційних технологій; навички використання спеціального програмного забезпечення та роботи в телекомунікаційних системах і мережах, а також здатність до програмування об'єктів зв'язку;
  • сучасні знання про передачу, розподіл і захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах;
  • знання про сучасні телекомунікаційні технології (теорії багатоканальних систем, проектування та будівництво, про принципи побудови та елементи телекомунікаційних систем та мереж, нове покоління систем комутації тощо).

  Міжнародне співробітництво

  На кафедрі вже кілька років функціонує філія Міжнародної академії Cisco, що дозволяє проводити підготовку та перепідготовку фахівців з обслуговування сучасного телекомунікаційного обладнання англійською мовою. Також кафедра тісно співпрацює з іншими виробниками телекомунікаційного обладнання, такими як SAMSUNG, DLink та ін.