Довузівська підготовка

Для студентів з країн ближнього і далекого зарубіжжя є можливість навчатися на підготовчому відділенні факультету навчання іноземних громадянякий займається довузівської підготовкою іноземних слухачів за чотирма напрямками: інженерне, медико-біологічне, економічне і гуманітарне.

У процесі навчання слухачі підготовчого відділення вивчають російську мову і повторюють базовий курс з таких предметів, як фізика, математика, біологія, хімія, історія, інформатика та іншим (залежно від майбутньої спеціальності). Викладання цих предметів ведеться російською мовою.
Після закінчення підготовчого відділення слухачам видається Сертифікат державного зразка, який дозволяє вступати в будь-який вищий навчальний заклад України та Росії.

Щоб стати слухачем підготовчого відділення, необхідно:

Отримати освітню візу в посольстві або консульстві України у вашій країні (для країн візового режиму). Для оформлення візи необхідно отримати «Запрошення на навчання» Державного зразку від Університету.
Для зарахування до Університету іноземець, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 № 1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 під № 2004/24536, надає такі документи:

  • Заява-анкета;
  • Оригінал та копія документа про попередню освіту;
  • Оригінал та копія документа (додаток до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність іноземного громадянина з навчальних дисциплін;
  • Копія документа про народження;
  • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;
  • Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • 7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
  • 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
  • Копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені в п.п. 2-4, мають бути перекладені українською мовою, з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичної установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Прийом іноземних громадян на довузівську навчання проводиться цілорічно.

Вартість навчання для іноземних громадян становить (дол.США):

 

1

Підготовче відділення (інженерне, економічний, медичне напр.)

1450

Вартість проживання в гуртожитку становить від $15, залежно від рівня комфортності.
Вартість первинного медичного обстеження в студентській лікарні становить близько $20 При оформленні на навчання необхідно сплатити медичну страховку – $50 і страховку на видворення – $50.
Після цього студенту оформлюється документ на тимчасове проживання на території України, витрати на його оформлення – $20.
*Оплата проводяться виключно в національній валюті за курсом Національного Банку України щодо іноземних валют на день оплати.

зберегти цю сторінку в PDF