Інформація вступнику

Харківський національний університет радіоелектроніки відповідно до наявної ліцензії здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Для продовження навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста: на 1-й (зі скороченим терміном навчання) і 2-й курс з терміном навчання 3 роки; на 3-й курс – 2 роки.

Студенти денної форми навчання мають можливість навчатися на військовій кафедрі (в Харківському університеті Повітряних Сил та на факультеті військової підготовки НТУ «ХПІ»). Підготовка здійснюється за контрактом понад програми навчання бакалавра.

Форми та строки навчання

1. денна (4 роки – бакалавр, 1 рік – фахівець, 1,5 або 2 роки – магістр);
2. заочна (5 років – бакалавр, 1,5 року – фахівець, 2 або 2,5 роки – магістр);
3. заочно – дистанційна.

Контрактна форма навчання

можлива для всіх спеціальностей денної, заочної, дистанційної форм навчання.

Перелік предметів

у сертифікаті ЗНО не однаковий для вступу на всі спеціальності (див. табл. Спеціальностей).

Вартість контрактного навчання

Для 1, 2 і 3 курсів денної форми навчання:

за напрямами ЕК, ІНФ, КН, КІ, ПІ, АКІТ, ТК, ВПС, БІКС, СТЗІ, УБ – 9900 грн/рік;
за напрямами ПМ, СА, СІ, МН, ЕПС, АТ, РТ, РЕА, МВТ, МСС, ОТ, БМІ – 8900 грн/рік.

Для 1, 2 і 3 курсів заочної форми навчання:

за напрямами ЕК, КН, КІ, ПІ, ТК, АКІТ, ВПС, СТЗІ – 4800 грн/рік;
за напрямами СІ, МН, ЕПС, РТ, РЕА, ОТ, БМІ – 4400 грн/рік.

Для спеціаліста денної форми навчання:

зі спеціальностей* ЕК, ПМ, ІНФ, САУ, ІУСТ, ІТП, СПР, СШІ, КСМ, СП, СКС, ПЗС, ІПЗ, КСУА, КТРС, АУТП, КІТПВ, ІМЗ, ТСМ, ТСТ, ТДВ, КТСВПВ, БІКС, БДІР, СТЗІАО, АМЗІ – 10900 грн/рік;
зі спеціальностей МНПП, ФБЕ, ЕПП, РТ, АРТ, РПСК, РЕАЗ, АКРВ, ІТМРТ, БТМАС, МВТ, МЗВЯП, ЛОЕТ, БМІ, ІТБМ, ЯСС – 9600 грн/рік.

Для спеціаліста заочної форми навчання:

зі спеціальностей ЕК, ІУСТ, ПЗС, КСМ, СП, ТСМ, ІМЗ, КТСВПВ, СТЗІАО – 5500 грн/рік;
зі спеціальностей РТ, МНПП, ЕПС, РЕАЗ, АКРВ, БМІ, БТМАС, ЛОЕТ – 4800 грн/рік.

Для магістра денної форми навчання:

зі спеціальності УФЕБ – 11900 грн/рік;
зі спеціальностей ТДВ, ТЕМВ, КТСВПВ, УП – 10900 грн/рік;
зі спеціальностей ЕК, ІНФ, СІ, ІУСТ, ІТП, СПР, СШІ, КСМ, СП, СКС, ПЗС, ІПЗ, КСУА,
 КТРС, АУТП, КІТПВ, ІМЗ, ТМЗ, БІКС, БДІР, СТЗІАО, АМЗІ, ПМ, САУ, КІ, ІКТ – 10900 грн/рік; 
зі спеціальностей МНПП, ФБЕ, ЕПП, РТ, АРТ, РПСК, РЕАЗ, АКРВ, ІТМРТ, БТМАС, МІТ, МЗВЯП, ЛОЕТ, БМІ, ІТБМ, ЯСС – 9900 грн/рік.

Для магістра заочної форми навчання: з усіх спеціальностей – 6600 грн/рік.

Для іноземців: для бакалавра – 2000-2500 у.о./рік, для магістра – 2200-2800 у.о./рік.

Друга вища освіта: одночасно з першою освітою або на її основі в університеті можна отримати другу вищу освіту за контрактом з 10-місячним, 2 і 3-річним термінами навчання (Центр післядипломної освіти).

В університеті діє Центр довузівської підготовки (ЦДП). В ЦДП діють репетиційні курси для підготовки до тестування, вечірні та недільні підготовчі курси для випускників загальноосвітніх шкіл. Випускникам ЦДП до конкурсної суми балів додається до 5 відсотків від конкурсного бала при вступі до ХНУРЕ.

Студентам надається гуртожиток, є санаторій-профілакторій, студентський та спортивний клуби, їдальня, буфети.

Прийом документів та зарахування

На 1-й курс:

• прийом документів з 11 липня по 27 серпня – на денну форму навчання (по 20 липня – для тих, хто проходить співбесіду або складає вступні іспити), з 15 липня по 6 серпня – на заочну форму навчання;
• зарахування 6 серпня (держзамовлення), 12 серпня (контракт) – на денну форму навчання; 19 серпня (держзамовлення), 29 серпня (контракт) – на заочну форму навчання.

На 1-й (зі скороченим терміном навчання), 2-й і 3-й курси:

• прийом документів з 11 липня по 20 липня – на денну форму навчання; з 11 липня по 08 серпня – на заочну форму навчання;
• зарахування 06 серпня (держзамовлення), 12 серпня (контракт) – на денну форму навчання; 19 серпня (держзамовлення), 26 серпня (контракт) – на заочну форму навчання.

На 5-й курс:

прийом документів з 16 травня по 12 серпня на денну форму навчання, з 6 червня по 19 серпня на заочну форму навчання,
вступні іспити: з 4 липня по 15августа – вступний іспит зі спеціальності, (по 23 серпня на заочну форму навчання) вступний іспит з іноземної мови (для вступників на програму магістра),
зарахування: 27 серпня (держзамовлення), 31 серпня (контракт) ) – на денну форму навчання; 31 серпня (держзамовлення), 3 сеньтября (контракт) – на заочну форму навчання.

Перелік документів

• заяву;
• документ про повну середню освіту (і / або про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього (оригінал або завірена копія), 2 ксерокопії цих документів;
• медична довідка форма 086-о (оригінал або завірена копія);
• 4 фотографій 3 х 4 см;
• паспорт;
• по 2 ксерокопії першої, другої сторінок паспорта та сторінки з реєстрацією місця проживання;
• військовий квиток (приписне свідоцтво);
• 2 ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• сертифікат ЗНО (оригінал або завірена копія);
• документи, що дають право на пільги. 

* Перелік спеціальностей в Додатку 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році.

зберегти цю сторінку в PDF