Правила прийому

Абітурієнте!

А ти знаєш, що:

 • якщо ти з іншої місцевості, то маєш право на отримання місця в гуртожитку на період вступної кампанії,
 • якщо у тебе повна середня загальна освіта, ти можеш:
  • подати документи на денну форму навчання з 11 до 27 липня 2016 р.,
  • подати заяву в електронному (паперовому), але не більше, ніж на 5 спеціальності в межах одного університету,
  • вказати пріоритети для свого вибору,
  • скласти вступні випробування з 21 до 27 липня 2016 р. (за необхідності),
  • ознайомитися з рейтинговими списками 01 серпня 2016 р. та принести оригінали документів,
 • якщо у тебе диплом молодшого спеціаліста, ти можеш:
  • подати документи на денну форму навчання з 11 до 20 липня 2016 р.,
  • подати заяву не більше, ніж на 5 спеціальності в межах одного університету,
  • скласти фахові випробування з 21 до 27 липня 2016 г.,
  • ознайомитися з рейтинговим списком 01 серпня 2016 р.

Ця та інша інформація міститься у Правилах прийому, ознайомитися з повним текстом яких, а також з Додатками до них, можна за посиланнями, наведеними нижче.

Положення про приймальну комісію ХНУРЕ

Правила прийому – 2016

Додаток 1 – Перелік спеціальностей, ліцензовані обсяги, терміни навчання та вартість навчання (для контрактної форми)

Додаток 3 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

Додаток 4 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття ОКРспеціаліста, ступеня магістра

Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 6 – Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ХНУРЕ

Додаток 7 – Таблиця відповідності середнього бала документу про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу

Додаток 8 – Перелік секцій, на які при вступі до ХНУРЕ для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали

Додаток 9 – Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність, які нараховуються при вступі на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, ступеня магістра

Додаток 10 – Правила прийому до аспірантури ХНУРЕ

Додаток 11 – Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році

зберегти цю сторінку в PDF