Відгуки роботодавців

За результатами рейтингового дослідження журналу Деньги.UA за 2012 рік, яке проводилося шляхом опитування провідних компаній-роботодавців та оцінювання ними вишів на предмет рівня зацікавленості в їх випускниках, Харківський національний університет радіоелектроніки входить до трійки вишів, що є лідерами за попитом на випускників як IT-фахівців і інженерів. Сусідами ХНУРЕ в цій трійці є НТУ «Київський політехнічний інститут» та КНУ ім. Т.Г. Шевченка. У цілому, в згаданому рейтингу, серед ВНЗ за технічними спеціальностями ХНУРЕ зайняв 8е місце.

Випускники ХНУРЕ успішно працюють та будують професійну кар’єру в провідних вітчизняних і зарубіжних компаніях, серед яких:

та багато інших.

Феодосійський казенний оптичний завод

Молодий спеціаліст, випускник Харківського Національного університету радіоелектроніки інженер-конструктор Гіленко Дмитро Володимирович, за час роботи на заводі проявив себе кваліфікованим інженером-конструктором, домігшись вагомого внеску в освоєнні технології виготовлення і контролю приладів нічного бачення.

НВП «Хартрон – Аркос»

Спеціалісти в галузі конструювання та технології виробництва електронної апаратури, добре зарекомендували себе на нашому підприемстві, ми сподіваємось на подальше співробітництво з Вашим університетом.

Харківська філія ПАТ «Кредитпромбанк»

Відгук про рівень професійної підготовки випускника ХНУРЕ за спеціальністю 7.091503 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» Кузьменка Сергія Сергійовича.