Володимир Михайлович Шокало

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ радіотехніки (ОРТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Михайлович Шокало

Нагороди і премії

Почесна грамота МОН України (1999), знак «Відмінник освіти України» (2002) та знак «За наукові досягнення» (2006), Senior Member IEEE, почесний доктор Одеського національного політехнічного університету, почесний професор НТУ «Львівська політехніка» та Севастопольського національного технічного університету.

Освіта

1971 – радіоінженер Харківського інституту радіоелектроніки.

1979 – кандидат технічних наук за спеціальністю «Антени та пристрої НВЧ».

1996 – доктор технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, наукова спеціальність 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

Учбова робота

Лекційні курси: фізика-2 (теорія поля), електродинаміка та поширення радіохвиль, стандарти каналів інформаційних мереж.

Наукова робота

Наукові інтереси: високі технології в області систем передачі інформації та мікрохвильової техніки.

Наукові досягнення: розвиток теорій активних передавальних антен, крупноапертурних ректен; підвищення точності місцевизначення об’єктів методами GPS-навігації; поширення радіохвиль у вуличних та коридорних радіоканалах; захищеність цифрових систем передачі інформації.

Особистим досягненням В. М. Шокала в експериментальній роботі є проведення перших досліджень в Україні з передачі енергії мікрохвильовим променем. Його теоретичні та експериментальні роботи впроваджені при створенні антен для літака ЯК-42, радіоелектронної апаратури для міжнародної космічної станції «Альфа», мережі GPS-станцій в Україні, розвиток теорій активних передавальних антен, крупноапертурних ректен; підвищення точності місцевизначення об’єктів методами GPS-навігації; поширення радіохвиль у вуличних та коридорних радіоканалах; захищеність цифрових систем передачі інформації.

Підготував одного доктора і 7 кандидатів наук.

Громадська та міжнародна діяльність

Головнийредактор всеукраїнського збірника «Радіотехніка», співредактор американського журналу «Telecommunication and Engineering», голова і заступник голови спеціалізованих вчених рад ХНУРЕ, член експертної ради Державної акредитаційної комісії секції енергетики і електроніки, член науково-технічної ради МОНМС України з напрямку «Радіотехніка» та «Системи технічного захисту інформації», академік Міжнародних академій зв’язку і прикладної радіоелектроніки (Україна, Росія, Білорусь).

Як завідувач кафедри є співавтором стандартів освіти України за спеціальностями «Радіотехніка» і «Системи технічного захисту інформації».


Публікації та патенти

4 монографії, 4 підручники (у 6-ти томах), 4 навчальних посібники, 250 наукових праць, 11
авторських свідоцтв.