Едуард Георгійович Петров

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки (1976–2013 рр.) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Едуард Георгійович Петров

Народився: 04 лютого 1938 р.

Нагороди та відзнаки

Медаль «Ветеран труда», ювілейна медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Інші відомості

Народився 04 лютого 1938 р.
Помер 20 лютого 2015р.

Освіта

1971 р. – кандидат технічних наук;
1984 р. – доктор технічних наук за спеціальністю технічна кібернетика.
З 1976 р. по 2013 р. працював на посаді завідувача кафедри системотехніки, з 1985 р. по 1991 р. працював проректором з наукової роботи університету; з 2001 р. по 2003 р. – декан факультету комп’ютерних наук. Академік Міжнародної академії інформатизації, академік АН прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії і України.

Наукова робота

В рамках наукової діяльності розвив: теорію прийняття багатокритеріальних рішень та створення формалізованих засобів системного аналізу процесу проектування складних інформаційних систем.
Підготував 40 кандидатів наук, науковий консультант 8 докторантів.
Наукові та технічні досягнення: технічний проект Харківської обласної мережі ОЦКК – 1974 р., 1978 р. – створення баз даних паспортів житлових будинків лівобережної України, 1988 р. – програмно-технічний комплекс «Планування капітальних і профілактичних ремонтів на інженерних мережах міста» Ленінград, 1990 р. – технічний проект на проектування ІАС, як типової ланки загальнодержавної системи, 1991 р. – розробка та створення ЛОМ міськвиконкому, Йошкар-Ола, 1992 р. – розробка АРМ структурних підрозділів міськадміністрації, Йошкар-Ола, 1993 р. – програмний комплекс «Документообіг», 1994 р. – проекти: «Монтаж і введення в експлуатацію локальної мережі і АРМ», «Розробка автоматизованого документообігу», Йошкар-Ола, 1995 р. – розробка автоматизованого документообігу, Йошкар-Ола, 1996 р. – пусковий програмно-технічний комплекс інформаційно-аналітичної системи «Міськвиконком», Йошкар-Ола, Марій Ел, 1997 р. – створення Харківської регіональної інформаційно-аналітичної підсистеми з питань надзвичайних ситуацій, 1998 р. – розробка та впровадження автоматизованої системи реєстрації, узгодження та контролю документообігу секретаріату облдержадміністрації, 2000 р. – розробка концепції на програму інформатизації Харківської області, 2001 р. – технічний проект на створення пускового комплексу Харківської регіональної підсистеми урядової та інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, 2001 р. – пусковий комплекс Харківської регіональної підсистеми урядової та інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, 2001 р. – проектування та монтаж локальних мереж у відділеннях та управліннях Держказначейств міст та районів Харківської області, 2003 р. – додаткові дослідження принципів побудови та функціонування ДІІС забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження) по авіаційному транспорту, 2006 р. – розробка організаційно-функціональної та інформаційної структури ДІІС, визначення її інформаційних ресурсів, 2008 р. – розробка принципів і програмних засобів системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для технологічних і організаційних систем.


Публікації та патенти

Має понад 175 наукових праць, з них: монографій і навчальних посібників - 19, статей і доповідей 155, винаходів і патентів − 5.