Звіт з проведеної конференції ММП-2017

02.10.2017

Організована Харківським національним університетом радіоелектроніки, Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківським науково-дослідним інститутом технології машинобудування та Громадською академіей наук (м. Лодзь, Польща) Міжнародна науково-практична конференція “Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами” (ММП-2017), була проведена 12-15 вересня 2017 р. в м. Коблево (Україна).

Учасниками конференції стали 43 особи, з них 9 осіб від кафедри ЕК ХНУРЕ. Тези доповідей на конференцію прислали представники різних організацій з України, Білорусі, Литви та Польщі. Було заслушено 60 доповідей, 14 з яких підготували співробітники кафедри ЕК ХНУРЕ.

Розглядалися і обговорювалися питання економіко-математичного моделювання організаційно-економічних систем інноваційного розвитку підприємств, управління проектами і програмами, управління фінансово-економічною безпекою підприємств, проблеми розробки та експлуатації геоінформаційних систем.

За результатами конференції були опубліковані сбірник тез доповідей, 14 з яких належать викладачам кафедри ЕК ХНУРЕ, та сбірник колективних монографій, з яких 9 належать викладачам кафедри ЕК ХНУРЕ.

Передбачається продовжити дослідження за цими напрямками і зробити дану конференцію традиційною, залучати до участі представників реального сектора економіки, а також вчених з країн ближнього і далекого зарубіжжя. Передбачувана дата наступної конференції – вересень 2018 року.

зберегти цю сторінку в PDF