На кафедрі Програмної інженерії буде працювати комісія з акредитації бакалаврів з напряму 6.050103 «Програмна інженерія»

12.06.2017

З 12-14 червня 2017 року на кафедрі Програмної інженерії буде працювати комісія з акредитації бакалаврів з напряму 6.050103 «Програмна інженерія» у складі:

І.А.Дичка – доктор технічних наук, професор, декан факультету прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова комісії;

М.Р.Петрик – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, член комісії.

зберегти цю сторінку в PDF