На кафедрі Прикладної математики буде працювати комісія з акредитації бакалаврів з напряму 6.040303 «Системний аналіз»

12.06.2017

З 12-14 червня 2017 року на кафедрі Прикладної математики буде працювати комісія з акредитації бакалаврів з напряму 6.040303 «Системний аналіз» у складі:

В.Г.Бондаренко – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова комісії;

Г.В.Корніч – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету, член комісії.

зберегти цю сторінку в PDF