Андрій Ігорович Литвин-Попович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоелектронних систем (РЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Ігорович Литвин-Попович

Захоплення:

Програмування.

Освіта

Кандидат технічних наук, 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації: «Методи підвищення ефективності радіолокаційних систем вертикального зондування атмосфери».

Навчальна робота

Лекційні курси – «Основи телебачення», «Основи телебачення та телевізійні системи», «Захист інформації в мультимедійних мережах».

Наукова робота

Наукові інтереси – радіолокаційне зондування атмосфери, обробка інформації в мультимедійних пристроях та системах. Керівник студентських наукових робіт.


Публікації та патенти

16 публікацій, 10 конференцій та семінарів, стаття у співавторстві зі студентами.

  1. Литвин-Попович А.И. Параметризация спектров рассеянных сигналов в РЛС вертикального зондирования атмосферы / А.И. Литвин-Попович, В.Н. Олейников // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. - 2008. - Вып. 152. - С. 49-52.
  2. Радиолокационные наблюдения колебательных процессов в атмосфере, вызванных солнечным терминатором./ Литвин-Попович А.И., Евсеев Д.Б., Олейников В.Н., Юдин С.В., Скляренко К.В. // «Прикладная радиоэлектроника», 2010, том 9, №2, с.266-270.