Інженерія програмного забезпечення – Програмне забезпечення систем

Мови програмування, операційні системи, комп’ютерні мережі, інформаційні технології, веб-дизайн, графічне моделювання, системне програмування, математична статистика, об’єктно-орієнтований аналіз, інтернет-технології.

Кафедра Програмної інженерії

Професія:  інженер-програміст / інженер програмного забезпечення комп’ютерів

Дисципліни:

 • Основи програмування та алгоритмічні мови (C + +);
 • Системне програмування та операційні системи;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Імовірнісні процеси і математична статистика в AC (Statgrapf, Statistica);
 • Графічне і геометричне моделювання та інтерактивні системи (3DMax, Photoshop, CorelDRAW);
 • Macromedia Flash;
 • Проектування автоматизованих банківських систем;
 • Засоби мультимедіа;
 • Методи захисту програмного забезпечення;
 • Електронна комерція;
 • Java;
 • 1С: Бухгалтерія.

Після закінчення навчання випускник проектує і супроводжує програмне забезпечення для ЕОМ широкого класу: від персональних комп’ютерів до супер – ЕОМ та глобальних комп’ютерних мереж. Випускник вміє використовувати сучасні методи, засоби і технології створення програмних комплексів різної складності, включаючи структурний, логічний, функціональний, об’єктний аналіз, проектування і програмування, а також сучасні компілятори і системи автоматизованого проектування програмних продуктів.

Форми навчання

 • денна 1 рік – 10500,00 грн
 • дистанційна 1 рік – 10500,00 грн
 • заочна

Вартість навчання зазначена для громадян України і для громадян, які отримають громадянство України.

Вартість навчання за спеціальностями ЦПО для іноземних громадян:

 • Згідно із розрахунками вартості навчання 1200 евро/рік. – денна форма навчання (1 рік) і магістратура за напрямками (спеціальностями) ЦПО (1 рік і 6 місяців).

зберегти цю сторінку в PDF