Спеціальності

Інженерія програмного забезпечення – Програмне забезпечення систем

Мови програмування, операційні системи, комп’ютерні мережі, інформаційні технології, веб-дизайн, графічне моделювання, системне програмування, математична статистика, об’єктно-орієнтований аналіз, інтернет-технології.

Радіоелектронні апарати та засоби

Основи банківського діла, автоматизація банківських операцій, технічні засоби банківських систем і їх експлуатація, технологія організації і адміністрування банківських систем.

Безпека інформаційних і комунікаційних систем – Безпека державних інформаційних ресурсів

Основи теорії захисту інформації (ЗІ), стандартизація і сертифікація методів ЗІ, проектування і використання методів технічного ЗІ, ЗІ в комп’ютерних системах і мережах, ЗІ у відкритих системах, технічні засоби ЗІ.

Інформаційні мережі зв’язку

Основи цифрового зв’язку, теорія і синтез систем комутації, локальні і глобальні мережі передачі даних, мережі мобільного зв’язку, автоматизація проектування систем і мереж зв’язку.

Телекомунікаційні системи і мережі

Технологія створення і технічне обслуговування корпоративних мереж, системи зв’язку, цифрові мережі інтегрального обслуговування, управління і контроль телекомунікаційних мереж.