Абітурієнтам

Центр здійснює прийом на другу вищу освіту:

  1. осіб, які отримали раніше диплом бакалавра і / або спеціаліста та / або магістра;
  2. студентів 3 курсу.

Прийом здійснюється відповідно до правилами прийому в ХНУРЕ і Положення про порядок прийому на навчання в ХНУРЕ для отримання ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю

зберегти цю сторінку в PDF