Абітурієнтам

Перелік документів, необхідних для зарахування слухачів

1.1 Перелік документів, необхідних для зарахування слухачів на перепідготовку (2-га вища освіта):

 • Заява (оформлюється в к.283);
 • Договір (оформлюється в к.283);
 • Диплом і додаток до диплома (нотаріально завірена копія і оригінал);
 • Паспорт (копія 1-2-ої і 11-ої сторінки паспорта);
 • 4 (чотири) фото розміром 3×4;
 • Плата за навчання (за повний курс або за семестр);
 • Ксерокопія квитанції про оплату;
 • Для студентів старших курсів довідка із деканату першої освти про те, що він є студентом;
 • Для студентів старших курсів академічна довідка із деканату першої освіти з назвою дисциплін, годинами та оцінками за всі попередні семестри (або повна копія залікової книжки);
 • Довідка про проходження флюорографії;
 • Файл.

1.2 Перелік документів, необхідних для магістратури:

 • Заява (оформлюється в к.283);
 • Договір (оформлюється в к.283);
 • Атестат ( 2 нотаріально завірені копії атестату);
 • Диплом і додаток до диплому (2 нотаріально завірені копії диплому і додатка до нього);
 • Паспорт (2 ксерокопии 1-2-ой и 11-й страниц паспорта);
 • Медична довідка (форма 086-У);
 • Трудовая книжка, якщо є;
 • 7 фото разміром 3×4;
 • Військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • Ідентифікаційний код (2 ксерокопії);
 • Ксерокопія квітанції про оплату;
 • 4 конверта (по Україні);
 • 4 файла;
 • Папка для файлів.

1.2 Перелік документів, необхідних для зарахування слухачів до екстернату:

  • Заява (оформлюється в к.283);
  • Договір (оформлюється в к.283);
  • Атестат ( 2 нотаріально завірені копії атестату);
  • Диплом і додаток до диплому (2 ннотаріально завірені копії диплому і додатка до нього);
  • Паспорт (2 ксерокопии 1-2-ой и 11-й страниц паспорта);
  • Медична довідка (форма 086-У);
  • Трудовая книжка, якщо є;
  • 7 фото разміром 3×4;
  • Військовий квиток (приписне свідоцтво);
  • Ідентифікаційний код (2 ксерокопії);
  • Ксерокопія квітанції про оплату;
  • Для студентів, які не закінчили вищу освіту або були відраховані. Які бажають продовжити навчання за будь-якою спеціальністю екстерната – академдовідка з гербовою печаткою ВНЗа, де вони навчалися раніше, а також її ксерокопія;
  • 4 конверта (по Україні);
  • 4 файла;
  • Папка для файлів.

Порядок зарахування

2.1.Зарахування слухачів на перепідготовку здійснюється за результатами фахового вступного випробування після подачі документів. Оплата за навчання здійснюється до початку семестру. Інформацію з оплати, процесу навчання можна отримати в к.283.

2.2.Прийом документів і зарахування до магістратури і екстернату здійснюється приймальною комісією університета. Укладання договору і проведення співбесіди і/або вступних іспитів абітурієнти проходять, в к.283. Зарахування здійснюється після подання всіх документів до приймальної комісії, проходження вступних випробувань, сплати за навчання і надання ксерокопії квітанції про сплату за навчання в к. 283.
Про терміни прийому документів можна дізнатися за телефоном приймальної коміссії ХНУРЕ: 057-7021720, к.146″Г” або в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (ЦПКПУ), ХНУРЕ: 057-7021805, к. 283

Порядок і форми оплати

Форми оплати за навчання:
готівкою через відділення банку (сплачує сам слухач з оформленням двостороннього договору) і безготівковий розрахунок (сплачує підприємство за навчання слухача з оформленням трьохстороннього договору).

Порядок оплати:

одноразово (вся сума за навчання);
по семестрах;
кожного місяця (з дозволу директора ЦПКПУ, ректора ХНУРЕ).

Терміни прийому документів і зарахування слухачів на ЦПКПУ

4.1. Прийом документів липень – серпень на всі спеціальності ЦПКПУ.

Обов’язки абітурієнтів ЦПКПУ

5.1. Абітурієнти ЦПКПУ з перепідготовки повинні:
Надати до к.283 повний перелік документів і ксерокопі(ю)/(ї) квитанці(ї)/(й) про сплату за навчання;
Мати вищу освіту рівня “бакалавр” та навчатися на 5-му курсі, або мати вищу освіту рівня “спеціаліст” / “магістр”.
5.2. Магістранти повинні:
Надати в к.283 повний перелік документів і ксерокопі(ю)/(ї) квитанці(ї)/(й) про сплату за навчання;
Мати вищу освіту рівня “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”.
Відвідувати академічні заняття згідно з розкладом.
Вести журнал відвідування академічних занять.
Подавати журнал відвідування академічних занять після закінчення семестру до к.283.
Підтримувати зв’язок з науковим керівником.
Публікувати наукові статті (повинна бути 1 стаття або участь в 1 конференції).
Отримати заліково – екзаменаційні відомості в к.283 в екзаменаційну сесію.

Права абітурієнтів ЦПКПУ

6.1. Абітурієнти мають права на:
організований навчальний процес.
отримання студентського квитка, читатського квитка, залікової книжки, екзаменаційних відомостей в к.283.
отримання інформації в к.283: про навчальний план, про академічну заборгованість, про накази на переддипломну практику і дипломування.

Порядок навчання в магістратурі ЦПКПУ

7.1. Особа, що бажає вступити до магістратури повинна мати вищу освіту рівня “бакалавр”/ “спеціаліст” / “магістр“ за будь –яким напрямом / спеціальністю.
7.2. Після закінчення магістратури випускник отримує відповідний документр про вищу освіту.

зберегти цю сторінку в PDF