Центр післядипломної освіти

Основною діяльністю центру є надання освітніх послуг:

Друга вища освіта за спеціальностями і спеціалізаціями в області програмної інженерії, комп'ютерних наук та інформаційних технологій, телекомунікацій та радіотехніки, кібербезпеки.
Диплом бакалавра за 2 роки, денна і заочна форма навчання з використанням дистанційних технологій;

Дистанційна магістратура 1,5 - 2 роки за спеціальностями:

 1. Інженерія програмного забезпечення (кваліфікація - аналітик комп'ютерних систем);
 2. Програмне забезпечення систем (кваліфікація - аналітик програмного забезпечення та мультимедіа) ;
 3. Системи штучного інтелекту (кваліфікація - аналітик комп'ютерних систем);
 4. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (кваліфікація - інженер з інформаційної безпеки з дослідницьким рівнем діяльності; викладач ВНЗ);
 5. Безпека державних інформаційних ресурсів (кваліфікація - інженер з інформаційної безпеки з дослідницьким рівнем діяльності; викладач ВНЗ);
 6. Інформаційні мережі зв'язку (кваліфікація - науковий співробітник з телекомунікації).

Підвищення кваліфікації за базовими напрямками до 3-х місяців:

  1. Програмування в середовищі MS Visual C + + 2010 (базовий курс);
  2. Об'єктно-орієнтоване програмування в середовищі MS Visual C + + 2010;
  3. Основи програмування Java;
  4. Програмування під Android;
  5. Системи автоматизованого проектування AUTOCAD;
  6. Комп'ютерний дизайн та реклама (Adobe Photoshop + Illustrator);
  7. Моделювання в середовищі 3D Studio MAX;
  8. Анімація Adobe Flash (базовий курс);
  9. Програмна анімація Adobe Flash;
  10. Основи WEB-дизайну;
  11. Курси користувачів;
  12. 1C: Бухгалтерія 8.2.

Індивідуальні або корпоративні курси на замовлення юридичних і фізичних осіб

Середньорічний контингент слухачів центру складає 450-550 чоловік. За час його існування тут пройшли навчання понад 20000 фахівців.

Навчання проводиться в сучасних комп'ютерних класах. Лекції та практичні заняття проводять висококваліфіковані викладачі університету, професіоналізм яких підтверджений численними міжнародними сертифікатами.

Випускники отримують державні документи про закінчення навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом бакалавра або магістра).

Диплом магістра

Свідоцтво