Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

Основною діяльністю центру є надання освітніх послуг:

Перепідготовка фахівців від 1 до 2 років за спеціальностями:

Денна форма навчання

 1. Інженерія програмного забезпечення (кваліфікація - інженер-програміст);
 2. Програмне забезпечення систем (кваліфікація - інженер програмного забезпечення комп’ютерів);
 3. Радіоелектронні апарати та засоби (кваліфікація - інженер в галузі електроніки і телекомунікації).

Заочна форма навчання

 1. Економічна кібернетика (кваліфікація - економіст);
 2. Радіоелектронні апарати та засоби (кваліфікація - інженер в галузі електроніки і телекомунікації);
 3. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (кваліфікація - інженер з інформаційної безпеки);
 4. Безпека державних інформаційних ресурсів (кваліфікація - інженер з інформаційної безпеки);
 5. Інформаційні мережі зв'язку (кваліфікація - інженер з телекомунікації);
 6. Телекомунікаційні системи та мережі (кваліфікація - інженер з телекомунікації);

Заочна форма з використанням дистанційних технологій навчання

 1. Інженерія програмного забезпечення (кваліфікація - інженер-програміст);
 2. Програмне забезпечення систем (кваліфікація - інженер програмного забезпечення комп’ютерів).

Друга вища освіта від 2 до 3 років (за базовими напрямками і спеціальностями університету);

Дистанційна магістратура 1,5 - 2 роки за спеціальностями:

 1. Інженерія програмного забезпечення (кваліфікація - аналітик комп'ютерних систем);
 2. Програмне забезпечення систем (кваліфікація - аналітик програмного забезпечення та мультимедіа) ;
 3. Системи штучного інтелекту (кваліфікація - аналітик комп'ютерних систем);
 4. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (кваліфікація - інженер з інформаційної безпеки з дослідницьким рівнем діяльності; викладач ВНЗ);
 5. Безпека державних інформаційних ресурсів (кваліфікація - інженер з інформаційної безпеки з дослідницьким рівнем діяльності; викладач ВНЗ);
 6. Інформаційні мережі зв'язку (кваліфікація - науковий співробітник з телекомунікації).

Підвищення кваліфікації за базовими напрямками до 3-х місяців:

 1. Програмування в середовищі MS Visual C + + 2010 (базовий курс);
 2. Курси користувачів;
 3. Об'єктно-орієнтоване програмування в середовищі MS Visual C + + 2010;
 4. Системи автоматизованого проектування AUTOCAD;
 5. Комп'ютерний дизайн та реклама (Adobe Photoshop + Illustrator);
 6. Моделювання в середовищі 3D Studio MAX;
 7. Анімація Adobe Flash (базовий курс);
 8. Програмна анімація Adobe Flash;
 9. Основи WEB-дизайну;
 10. 1C: Бухгалтерія 8.2.

Середньорічний контингент слухачів центру складає 450-550 чоловік. За час його існування тут пройшли навчання понад 13000 фахівців.

Навчання проводиться в сучасних комп'ютерних класах. Лекції та практичні заняття проводять висококваліфіковані викладачі університету, професіоналізм яких підтверджений численними міжнародними сертифікатами.

Випускники отримують державне документи про закінчення навчання (свідоцтво підвищення кваліфікації, диплом про перепідготовку фахівця, диплом магістра).