Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН)

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

  Контакти

  кімн. 227,225,223

  +38 (057) 702-14-75

  ceme.nure.ua

  ceme@nure.ua

  Андрій Віталійович Фролов

  Директор
  Андрій Віталійович Фролов

  кандидат технічних наук

  andrii.frolov@nure.ua

  Навчання

  Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

  Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр складає:

  • 5 років – навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;
  • З роки або 4 роки – навчання з третього або другого курсів (відповідно) за умови зарахування на старший курс молодших спеціалістів за програмою з нормативним терміном навчання;
  • 4 роки –навчання з першого курсу за програмою зі скороченим терміном навчання (для молодших спеціалістів).

  Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання (1 рік 5 місяців або 1 рік 10 місяців) для отримання освітнього рівня «магістр».
  Терміни подачі документів наведені в Правилах прийому до ХНУРЕ у 2017 році (С. 16-18) за посиланням http://nure.ua/wp-content/uploads/rules2017_1.pdf

  Заступники директора центру:

  Довідкова інформація