Повідомлення про захист дисертації Симоненко О. В.

28.03.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Симоненко Олександр Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник групи засобів багатоканального проводового зв’язку навчально-лабораторного комплексу радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України

Назва дисертації – «Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж»

Шифр та назва спеціальності05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський  національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Можаєв Олександр Олександрович, д.т.н., проф., професор кафедри «Мультимедійні інформаційні технології і системи» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент – Старкова Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний університет телекомунікацій МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF