Повідомлення про захист дисертації Абдурахмана Ахмед Ісса Алі

12.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Абдурахман Ахмед Ісса Алі
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
Назва дисертації – «Підвищення якості мобільного зв’язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 7021-013)
Науковий керівник – Лошаков Валерій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)
Офіційний опонент – Озеров Сергій Вікторович, к.т.н., ст. викладач кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил (Харківській університет Повітряних Сил Міністерства оборони України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Гаркуші

Відгук Озерова

зберегти цю сторінку в PDF