Повідомлення про захист дисертації – Стеценко Анастасія Михайлівна

27.04.2017

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Стеценко Анастасія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп‘ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне (Міністерство освіти і науки України)

Назва дисертації – «Автоматизоване керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні з врахуванням збурень»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України
(61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Пастушенко Володимир Йосипович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп‘ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент – Лєві Леонід Ісаакович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, інформатики і математичного моделювання (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Міністерство освіти та науки України)

Офіційний опонент – Руденко Олег Григорійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Міністерство освіти і науки України)

 Автореферат

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

зберегти цю сторінку в PDF