Повідомлення про захист дисертації Мартінкус Ірини Олегівни

31.01.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мартінкус Ірина Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри програмної інженерії і інформаційних технологій управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України
Назва дисертації – «Інформаційна технологія розробки лінійок програмних продуктів на основі методів та засобів доменного моделювання»
Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08
Назва ВНЗ, її адреса, телефон та підпорядкованість – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 70-21- 016)
Науковий керівник – Ткачук Микола Вячеславович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмної інженерії і інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України)
Офіційний опонент – Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету математики і інформатики (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України)
Офіційний опонент – Левикін Віктор Макарович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський
національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF