Повідомлення про захист дисертації – Філімончук Тетяна Володимирівна

27.04.2017

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Філімончук Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методи та інформаційна технологія розподілу завдань в гетерогенних GRID-системах»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14), тел. (057) 70-21-016

Науковий керівник – Волк Максим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Гамаюн Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Малахов Євгеній Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова Міністерства освіти і науки України

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

зберегти цю сторінку в PDF