Повідомлення про захист дисертації Шубного О.І.

09.12.2017

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шубний Олександр Іванович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу твердотільної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
Назва дисертації – «Резонаторні та хвилеводні методи виміру діелектричної проникності слабо та сильно поглинаючих середовищ в мікрохвильовому діапазоні»
Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Фісун Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу твердотільної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)
Офіційний опонент – Горобець Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент – Бондаренко Ігор Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF