Повідомлення про захист дисертації Залужної Г.В.

05.11.2015

     Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Залужна Галина Володимирівна

     Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри електромеханічних систем Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Артемівськ)

     Назва дисертації – «Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в неоднорідному середовищі з використанням інтерлінації функцій»

     Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

     Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; тел. (057) 702-10-16)

     Науковий керівник – Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

     Офіційний опонент – Руткас Анатолій Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

     Офіційний опонент – Ткаченко Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, начальник відділу автоматизації інженерних розрахунків державного підприємства «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя)

Автореферат

Дисертація (26.11.2015)

Відгук (26.11.2015)

Відгук (26.11.2015)

зберегти цю сторінку в PDF