Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

26.09.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Котух Євген Володимирович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.
Назва дисертації – «Методи та засоби універсального гешування за алгебричними кривими Судзукі».
Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації.
Шифр спеціалізованої вченої ради – К. 64.052.05.
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16).
Науковий керівник – Халімов Геннадій Зайдулович, д.т.н., професор, завідувач
кафедри безпеки інформаційних технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, м. Харків).
Офіційний опонент – Рудницький Володимир Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, технологій (Черкаський державний технологічний університет МОН України, м. Черкаси).
Офіційний опонент – Гнатюк Сергій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF