Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

26.01.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кайдалов Дмитро Сергійович. 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. 

Назва дисертації – «Методи аналізу властивостей високорівневих конструкцій та схем формування циклових ключів блокових симетричних шифрів». 

Шифр та назва спеціальності 05.13.21 – системи захисту інформації. 

Шифр спеціалізованої вченої радиК 64.052.05. 

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16). 

Науковий керівник – Олійников Роман Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, м. Харків). 

Офіційний опонент – Олексійчук Антон Миколайович, д.т.н., професор, професор спеціальної кафедри №1 (Державний заклад “Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” МОН України, м. Київ). 

Офіційний опонент – Петренко Ольга Євгенівна, к.т.н, доцент, доцент кафедри вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу “Університет банківської справи” МОН України, м. Харків).

Автореферат.

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF