Оголошення про захист Селіванова Каріна Григорівна

26.04.2016

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Селіванова Каріна Григорівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

Назва дисертації – «Методи та засоби визначення феноменів тремтіння при діагностиці функціональних уражень нервової системи».

Шифр та назва спеціальності 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.

Шифр спеціалізованої ради – К 64.052.05.

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16).

Науковий керівник – Аврунін Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Офіційний опонент – Павлов Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки (Вінницький національний технічний університет).

Офіційний опонент – Кіпенський Андрій Володимирович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інтегральної підготовки, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). 

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF