Європейські стандарти якості вищої освіти стали ближчими

26.02.2015

Співробітники навчально-методичного відділу забезпечення якості взяли участь у семінарі з розробки, впровадження та сертифікації систем управління якістю освітніх послуг вищих навчальних закладів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9001.
Семінар, який пройшов у Харкові минулого тижня, був організований Інститутом проблем управління НАН України. Мета його проведення – ознайомити учасників семінару з особливостями побудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності на базі ISO- 9001, а також розглянути практичні аспекти його застосування на прикладі сертифікованих ВНЗ.

Проблеми побудови внутрішньої системи забезпечення якості хвилюють не тільки співробітників університетів «першої столиці». Разом з кількома харківськими вишами, у семінарі брали участь представники зі Львова, Хмельницького, Кривого Рогу.
Основним доповідачем семінару був доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович. Тематика дискусії стосувалася питань актуальності, трудомісткості, методики виконання робіт, пов’язаних з розробкою, впровадженням та сертифікацією систем управління якістю. Крім того, він поділився цінним практичним досвідом щодо впровадження такого роду систем: сформував бачення прихованих проблем і більш глибоке розуміння перспектив, які відкриваються після завершення робіт з сертифікації.

Завдяки реформі вищої освіти в Україні, наявність у вузі внутрішньої системи забезпечення якості стало обов’язковою вимогою. Проте ефективність функціонування даного роду системи, а значить, і якість наданих освітніх послуг цілком залежатиме від того, наскільки ретельно і оптимально вона буде продумана і побудована. Існує велика кількість підходів до побудови систем забезпечення якості освітньої діяльності, один з них – побудова системи на базі міжнародного стандарту ISO серії 9001, який набув широкого поширення, в тому числі і серед європейських вузів.

Керівництво ХНУРЕ розглядає побудову внутрішньої системи забезпечення якості університету на основі міжнародного стандарту якості ISO 9001 як найбільш перспективний варіант. Оскільки, поряд з такими перевагами як удосконалення системи управління вузом, адаптація її до нових соціально-економічних умов та підвищення конкурентоспроможності, цей стандарт, насамперед, покликаний сприяти підвищенню якості підготовки випускників відповідно до вимог роботодавців і в перспективі гарантувати міжнародне визнання університетських дипломів.

Завдяки участі у семінарі, співробітники відділу забезпечення якості отримали можливість більш детально опрацювати список документів і план процедур, впровадження яких являє собою першочергові кроки до побудови ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що відповідає європейським вимогам.

зберегти цю сторінку в PDF