Харківський національний університет радіоелектроніки ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

24.11.2016

Харківський національний університет радіоелектроніки ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад по кафедрах:

1. основ радіотехніки (ОРТ): доцента – 1,75 шт. од., асистента – 0,5 шт. од.;

2. радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС): професора – 0,25 шт. од., доцента – 1,25 шт. од., старшого викладача – 1,6 шт. од.;

3. радіоелектронних систем (РЕС): професора – 0,5 шт. од., доцента – 1,75 шт. од., старшого викладача – 0,8 шт. од.;

4. іноземної мови: доцента – 1 шт. од., старшого викладача – 3 шт. од.;

5. мікроелектроніки електронних приладів та пристроїв (МЕПП): професора – 0,25 шт. од., старшого викладача – 1 шт. од., асистента – 2,1 шт. од.;

6. фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ): доцента – 0,75 шт. од., асистента – 0,5 шт. од.;

7. біомедичної інженерії (БМІ): професора – 0,25 шт. од., доцента – 2  шт. од. (з яких 0,6 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), старшого викладача – 2 шт. од. (з яких 0,25 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою);

8. телекомунікаційних систем (ТКС): доцента – 0,5 шт. од. (зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), старшого викладача – 1,75 шт. од. (з яких 1,25 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою);

9. мереж зв’язку (МЗ): професора – 1 шт. од., доцента – 2,5 шт. од., старшого викладача – 1 шт. од., асистента – 0,75 шт. од.;

10. метрології та вимірювальної техніки (МВТ): професора – 0,25 шт. од., старшого викладача – 0,75 шт. од.;

11. проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА): доцента – 0,6 шт. од.;

12. технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР): професора – 1,75 шт. од., доцента – 3,5 шт. од., асистента – 4,25 шт. од.;

13. фізики: професора – 0,75 шт. од., доцента – 1 шт. од., старшого викладача – 1 шт. од.;

14. інформаційних управляючих систем (ІУС): доцента – 1 шт. од., асистента – 0,5 шт. од.;

15. системотехніки (СТ): професора – 0,5 шт. од., доцента – 2,5 шт. од., старшого викладача – 0,25 шт. од.;

16. програмної інженерії (ПІ): професора – 0,5 шт. од., доцента – 1,5 шт. од., старшого викладача – 3 шт. од., асистента – 2 шт. од.;

17. штучного інтелекту (ШІ): професора – 1 шт. од., доцента – 1,25 шт. од., асистента – 0,75 шт. од.;

18. медіасистем та технологій (МСТ): старшого викладача – 2 шт. од.;

19. електронних обчислювальних машин (ЕОМ): професора – 2,2 шт. од. (з яких 0,2 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), доцента – 2,5 шт. од. (з яких 1 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), старшого викладача – 4,5 шт. од. (з яких 0,75 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), асистента – 1,5 шт. од.;

20. автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ): старшого викладача – 0,75 шт. од., асистента – 1 шт. од.;

21. безпеки інформаційних технологій (БІТ): професора – 1 шт. од., доцента – 1,65 шт. од.;

22. філософії: доцента – 1 шт. од. (з яких 0,75 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою);

23. прикладної математики (ПМ): професора – 0,5 шт. од., доцента – 0,5 шт. од., старшого викладача – 0,5 шт. од., асистента – 1 шт. од.;

24. вищої математики (ВМ): доцента – 2 шт. од. (з яких 0,5 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою);

25. економічної кібернетики (ЕК) та управління економічною безпекою: професора – 0,75 шт. од. (з яких 0,25 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), доцента – 1,5 шт. од. (з яких 1,25 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), старшого викладача – 1 шт. од. (зі знанням та досвідом викладання англійською мовою);

26. соціальної інформатики (СІ): професора – 0,25 шт. од., доцента – 0,75 шт. од., старшого викладача – 0,55 шт. од., асистента – 0,6 шт. од.;

27. мовної підготовки (МП): доцента – 1,4 шт. од., старшого викладача – 17,2 шт. од., асистента – 2,5 шт. од.;

28. природознавчих наук (ПН): доцента – 1,5 шт. од., старшого викладача – 5,4 шт. од., асистента – 0,8 шт. од.;

29. українознавства: старшого викладача – 0,85 шт. од. (з базовою освітою «філолог», кандидат філологічних наук).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які за своїми професійно – кваліфікаційними та іншими якостями мають право займати відповідну посаду науково – педагогічного працівника.

На посаду асистента приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

На посаду старшого викладача приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Стаж наукової, науково-педагогічної роботи, або, як виняток, фахової (професійної) роботи на виробництві – не менше 2 років.

На посаду доцента приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук, або вчене звання доцента (професора) Стаж науково- педагогічної роботи – не менше 3 років.

На посаду професора приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вчене звання професора (доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника)). Стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років.

Термін подання заяв – 10 робочих днів від дня опублікування оголошення.

Документи: заява, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії дипломів та атестатів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку, перелік наукових праць, винаходів, публікацій.

Направляти за адресою: 61166, м. Харків, проспект Науки, 14, конкурсна комісія, кімната 17, тел. 7020-120

зберегти цю сторінку в PDF