ВИСТУП ДЕКАНА ФНІГ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

13.03.2015

11.03.2015р. декан факультету навчання іноземних громадян (ФНІГ) проф. М.А. Омаров виступив з доповіддю на парламентських слуханнях, що були присвячені «Ролі, значенням і впливу громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні».Формування етнонаціональної політики єдності в Україні є одним з найбільш нагальних питань на сучасному етапі розвитку нашої держави. Починається формування такої політики на місцях – в регіонах, в областях, у містах, у вузах, у школах та ін. Значенню й впливу громадянського суспільства, соціуму, в якому ми всі живемо, на формування етнонаціональної політики в нашій країні була присвячена доповідь професора Омарова М.А. на парламентських слуханнях у Верховній раді України. Наша країна – багатонаціональна держава, в якій можливість соціального, культурного, національного розвитку існує для всіх без винятку національностей та етнічних груп. Етнонаціональна політика нашої держави спрямована на створення сприятливих умов такого розвитку. Молодь – це майбутнє нашого суспільства. Багатонаціональне українське студентство – це не тільки майбутнє нашої країни, це майбутнє всієї світової спільноти. Саме тому етнонаціональна політика єдності в Україні повинна починатися з етнонаціональної політики в вузах. Виховання толерантності, нетерпимості до расової та національної дискримінації, виховання поваги та дружби між студентами різних національностей, різних етнічних груп, студентами різного віросповідання, різних культурних і національних особливостей, різного менталітету – ось ті головні завдання, які починаються на місцях. І від того, як вирішуються ці завдання, залежить майбутнє нашої держави, майбутнє Європи, майбутнє всього світу.

За підсумками парламентських слухань організаторами будуть підготовлені пропозиції, що були отримані від представників національно-культурних об’єднань, з розробки Концепції етнонаціональної політики в Україні для внесення на розгляд Верховної ради України.

зберегти цю сторінку в PDF