Виставка, присвячена видатному вченому Юрію Шабанову-Кушнаренку, відкрилася в музеї ХНУРЕ

16.06.2017

15 червня в музеї історії Харківського національного університету радіоелектроніки відбулося відкриття виставки, присвяченої 85-річчю від дня народження Заслуженого діяча науки і техніки, доктора технічних наук, професора, засновника наукової школи Біоніка інтелекту Ю.П. Шабанова-Кушнаренка (1932-2015).На відкритті виставки були присутні проректор з наукової роботи Микола Сліпченко, завідувач кафедри програмної інженерії Зоя Дудар, учні Юрія Петровича – завідувач кафедри інформатики ХНУРЕ Євген Путятін,  завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ» Наталя Шаронова, викладачі та співробітники університету, які поділилися спогадами про свого вчителя, наставника, колегу.

Довідка
Ю.П. Шабанов-Кушнаренко народився 22 травня 1932 р. У 1954 році з відзнакою закінчив гірничий інститут. У 1959 році під керівництвом зав. кафедри гірничої механіки, члена-кореспондента АН УРСР П.П. Нестерова захистив кандидатську дисертацію. У цей період, ознайомившись з працями родоначальника сучасної науки Рене Декарта, Юрій Петрович зацікавився біонікою інтелекту і почав проводити в цій галузі наукові дослідження. Після того, як ХГІ став ХІГМАОТ, працював старшим науковим співробітником лабораторії обчислювальної техніки (1963), доцентом кафедри обчислювальної техніки (1963), доцентом кафедри математичного програмування та моделювання (1964-1966), завідувачем кафедри математичного моделювання (1966-1974), професором кафедри ПЗ ЕОМ (1974-2014).
У 1963 р. Ю.П. Шабанов-Кушнаренко заснував наукову школу Біоніка інтелекту, спрямовану на вдосконалення засобів обчислювальної техніки за рахунок відкриття «патентів Природи» – природних механізмів інтелектуальної діяльності живих істот, особливо – людини. Учні Ю.П. Шабанова-Кушнаренко: д.т.н., проф. М.Ф. Бондаренко, Є.П. Путятін, Н.В, Шаронова та ін. Загальна кількість учнів наукової школи – близько 300 кандидатів наук і 30 докторів наук.
У 1968 році в ХІРЕ заснований республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник «Проблеми біоніки». Першим відповідальним редактором був професор В.Л. Рвачов, а заступником відповідального редактора – Ю.П. Шабанов-Кушнаренко. З 1969 р Юрій Петрович – член редколегії, а з 1974 по 2014 р. – відповідальний редактор видання.

Виставка відкрита до 22 червня, запрошуємо всіх бажаючих.

зберегти цю сторінку в PDF