Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 171 Електроніка

27.01.2018

Висновки експертної комісії МОНУ про результати акредитаційної експертизи щодо освітньо-професійної  програми Електронні прилади і пристрої зі спеціальності 171 Електроніка з підготовки здобувачів за  другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ХНУРЕ.

Експертні висновки

зберегти цю сторінку в PDF