Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка

27.01.2018

Висновки експертної комісії МОНУ про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Мікро- та наноеклектроні прилади і пристрої зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка, галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування з підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ХНУРЕ.

Експертні висновки

зберегти цю сторінку в PDF