Відбувся семінар пам’яті ректора

16.09.2013

На минулому тижні в нашому університеті відбувся міжкафедральний та міжвузівський семінар на тему «Квантові технології аналізу й тестування обчислювальних систем», засновником  якого був М.Ф. Бондаренко.

Останніми роками квантові обчислення стають більш цікавими для аналізу кібернетичного простору, створення хмарних інтернет-технологій, завдяки їхній деякій альтернативності існуючим моделям обчислювальних процесів. До обговорення були запропоновані:

  • теорія і приклади реалізації квантових моделей, методів і алгоритмів для підвищення швидкодії існуючих програмних і апаратних засобів аналізу і синтезу цифрових обчислювальних пристроїв за рахунок збільшення розмірності структур даних і пам’яті;
  • основні поняття, терміни та визначення, необхідні для розуміння теорії і практики квантових обчислень.

Також були надані результати досліджень, що стосуються моделей і методів квантового діагностування цифрових систем, кубітного моделювання несправностей і аналізу справної поведінки з відновленням працездатності примітивів, які відмовили.

У семінарі взяли участь викладачі, аспіранти, студенти Національного технічного університету  «ХПІ» і кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки ХНУРЕ.

зберегти цю сторінку в PDF