Відбулося розширене засідання Президії АН ПРЕ

30.10.2015

28 жовтня в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулося розширене засідання Президії Академії наук прикладної радіоелектроніки з питань наукового співробітництва між науковими колективами АН ПРЕ, ХНУРЕ, установ НАН України, ВНЗ та інших організацій.

img_9632 З доповіддю виступив президент АН ПРЕ, Микола Іванович Сліпченко.

З метою посилення ролі АН ПРЕ в розвитку вітчизняної радіоелектроніки та інформатики, розширення й поглиблення співпраці з науковими установами НАНУ, інших національних академій наук, галузевими інститутами та виробничими підприємствами, а також з вишами України відповідного профілю їм було запропоновано створити в АН ПРЕ Координаційну раду (КР) у складі 11 секцій за пріоритетними напрямами радіоелектроніки та інформатики. Сім секцій з них будуть очолювати видатні вчені ХНУРЕ – академіки АН ПРЕ: Д.І. Леховицький (секція № 1), В.М. Безрук (секція № 2), М.М. Калюжний (секція № 3), Мачехін Ю.П. (секція № 6), В.М. Левикін (секція № 7), І.Ш. Невлюдов (секція № 9), А.І. Бих (секція № 10). За однієї секції очолять представники інших установ: ІРЕ НАН України – С.І. Тарапов (секція № 5), ХУПС ім. І. Кожедуба – В.П. Деденок (секція № 4), ХНУ ім. В.Н.Каразіна (секція № 8), Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики ННЦ ХФТІ – А.М. Довбня (секція № 11).

У доповіді президента АН ПРЕ, зокрема, були визначені основні завдання Координаційної ради. Серед них доповідачем особливу увагу звернено на координацію дій членів АН ПРЕ і її структур в реалізації міжнародних, національних, галузевих і регіональних науково-технічних програм, організації наукового співробітництва з науковими, промисловими, комерційними й адміністративними структурами, а також з Національною академією наук України, іншими громадськими академіями наук в Україні, СНД і далекого зарубіжжя, розроблення пропозицій з розвитку радіоелектронних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в оборонній та інших сферах діяльності, ініціювання участі АН ПРЕ в національних та міжнародних заходах (конференціях, форумах, семінарах), ініціювання науково-технічного співробітництва колективних та індивідуальних членів АН ПРЕ з профільними установами країн Євросоюзу та інших країн світу, організацію участі членів АН ПРЕ в експертизі наукових програм, науково-технічних проектів, а також у роботі Спілки наукових та інженерних об’єднань України в складі Європейської Федерації, національних Інженерних Асоціацій.

З інформацією про актуальні проблеми й завдання секцій КР АНПРЕ виступили їх керівники.

На цьому засіданні Президії АН ПРЕ було прийняте рішення про прийом до Академії нових членів, у тому числі в ранзі академіків АН ПРЕ:
– Лазоренка Олега Валерійовича, завідувача кафедри фізики ХНУРЕ;
– Литвинову Євгену Іванівну, заступника декана факультету КВУ ХНУРЕ;
– Агєєва Дмитра Володимировича, професора кафедри ТКС ХНУРЕ;
– Халимова Геннадія Зайдуловіча, завідувача кафедри БІТ ХНУРЕ;
– Чумаченко Світлану Вікторівну, завідуючу кафедрою АПОТ ХНУРЕ;
– Божинського Івана Андрійовича, помічника ректора ХНУРЕ;
– Бикова Віктора Миколайовича, доцента кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
– Тарапова Сергія Івановича, завідувача відділом радиоспектроскопии ІРЕ НАН України (Харків);
– Єрохіна Андрія Леонідовича, декана факультету КН ХНУРЕ;
– Гребенника Ігоря Валерійовича, завідуючого кафедрою системотехніки ХНУРЕ;
– Бондаренка Ігоря Миколайовича, завідувача кафедри МЕПП;
– Солдана Йосипа Романовича, завідувача кафедри офтальмології Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова;
– Наритника Теодора Миколайовича, директор  Інституту електроніки та зв’язку Української академії наук;
– Оксіюка Олександра Глібовича, завідувача кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
– Толюпу Сергія Васильовича, професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
– Урівського Леоніда Олександровича, завідувача кафедри телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»;
– Климаша Михайла Миколайовича, завідувача кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка»;
– Беркман Любов Наумівну, проректора з науково-педагогічної роботи Державного університету телекомунікацій (Київ);
– Стрєлкову Ірину Вікторівну, директора навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;
- Чепкова Ігоря Борисовича, начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

У ранзі член-кореспондентів:
– Чорного Сергія В’ячеславовича, директора Харківського центру Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України;
– Снєгурова Аркадія Владиславовича, в.о. декана факультету ТКВТ ХНУРЕ;
– Фінаева Віктора Петровича, доцента факультету підготовки офіцерів запасу за контрактом ХУПС ім. І. Кожедуба;
– Цимбала Олександра Михайловича, професора кафедри ТАВР ХНУРЕ;
– Вюнніка Олександра Володимировича, проректора з адміністративно-господарської роботи Державного університету телекомунікацій (Київ);
– Гріцунова Олександра Валентиновича, професора кафедри МЕПП ХНУРЕ.

Рішенням Президії Почесним академіком АН ПРЕ одноголосно прийнятий директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, президент Української астрономічної асоціації, член Президії НАН України, видатний український вчений у галузі астрономії, космічної геодинаміки та космічних досліджень, лауреат Державних премій України та СРСР в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук Ярослав Степанович Яцків.

зберегти цю сторінку в PDF