VІ Міжнародна конференція «Функціональна база наноелектроніки»

04.10.2013

VІ Міжнародна конференція «Функціональна база наноелектроніки» відкрилася 30 вересня о Алушті (АР Крим).

На пленарних та секційних засіданнях представлені 96 доповідей з теоретичних, експериментальних, технологічних і прикладних аспектів сучасної компонентної бази наноелектроніки.

У роботі конференції беруть участь 70 вчених і фахівців з 7 країн, 21 міста і 57 організацій. Найбільше учасників від України (12 міст, 33 організації), Росії (Москва, Новгород, Бєлгород – 14 організацій), Білорусі (Мінськ – 6 організацій) .

Засновниками конференції виступили: Національна Академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова , ЗАТ «НВК« Наука», Харківський національний університет радіоелектроніки. Організатор конференції – Харківський національний університет радіоелектроніки.

У Програмному комітеті конференції 24 провідних вчених України, Білорусі та Росії, представники НАН України, НДІ прикладної електроніки, НДІ мікроприладів, МІЕТ (Росія), Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова , Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації, ПАТ НВК «Наука», Інституту фізики НАН України , НТЦ «Білмікросістеми» НВО «Інтеграл» (Білорусь), Національного університету ім. Т. Шевченка, НТУУ «КПІ», НТУ «ХПІ» , ХНУРЕ, Харківської обласної державної адміністрації.

Відкрив конференцію голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки професор М.І. Сліпченко.

Заслухано три пленарні доповіді:

1. ЕЛЕМЕНТИ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ І ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ НАНОКОМПОНЕНТНИХ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Професор А.М. Негрійко , Інститут фізики НАН України (Київ).

2. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ НА 2014-2016 рр. І НА ПЕРІОД ДО 2020 р. О.Ф. Перець, ВАТ «Інтеграл» (Мінськ, Білорусь).

3. НАНОДИ З ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ДЛЯ НАНОЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СЕНСОРІВ. Кандидат технічних наук Д.В. Сніжко, ХНУРЕ (Харків, Україна).

Робота секцій конференції проходить у 4 напрямках:

- Математичне моделювання та діагностика наноструктур – 28 доповідей;

- Матеріали і технології елементів наноелектроніки – 27 доповідей;

- Елементи наносистем для генерації і перетворення випромінювань – 31 доповідь;

- Наноелектродні сенсори для інтелектуальних систем – 10 доповідей.

Завантажити презентацію.

зберегти цю сторінку в PDF