Розширення провадження освітньої діяльності (ліцензування) у ХНУРЕ

26.04.2016

На кафедрі проектування та експлуатації електронних апаратів проходить процедура розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 173 – «Авіоніка» галузі 17 – «Електроніка та телекомунікації» з ліцензованим обсягом: 50 осіб денної та 50 осіб заочної формами навчання.На кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою проходить процедура розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців рівня вищої освіти «бакалавр» за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» шляхом збільшення існуючого ліцензійного обсягу: з 100 осіб денної та 225 осіб заочної форми навчання до 100 осіб денної та 350 осіб заочної форми навчання.

зберегти цю сторінку в PDF