Перейменування факультетів і кафедр у ХНУРЕ

08.12.2016

У ХНУРЕ перейменували низку факультетів і кафедр. Відповідні рішення були прийняті на Вченій Раді від 30 листопада 2016 року.

Радіотехнічний Факультет (РТ) – Факультет Інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації (ІРТЗІ)

Факультет Електронної техніки (ЕТ) – Факультет Електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ)

Факультет Прикладної математики та менеджменту (ПММ) –Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)

Факультет Телекомунікацій та вимірювальної техніки (ТКВТ) –Факультет інфокомунікацій (ІК)

Кафедра Технології та автоматизації виготовлення радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР) – Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації і мехатроніки (КІТАМ)

Кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) – Кафедра Інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ)

Кафедра Фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) – Кафедра фотоніки і лазерної інженерії (ФЛІ)

Кафедра Фізичного виховання (фізвих) –  Кафедра Фізичного виховання та спорту (ФВС)

Кафедра Основ радіотехніки (ОРТ) – Кафедра Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ)

Кафедра Телекомунікаційних систем (ТКС)–Кафедра Інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Кафедра Мереж зв’язку (МЗ) – Кафедра Інформаційно-системноїінженерії (ІСІ)

Кафедра Метрології та вимірювальної техніки (МВТ) – Кафедра Метрології та технічної експертизи (МТЕ)

Нові назви будуть введені з 01 лютого 2017 року.

зберегти цю сторінку в PDF