Звітують завідувачі кафедр та керівники наукових підрозділів

20.03.2014

В період з 3 по 6 березня згідно з наказом ректора ХНУРЕ від 10.12.2013 р. № 100кн за участю проф. М.І.  Сліпченка, керівництва НДЧ, було пофакультетно проведено заслуховування результатів наукової діяльності кафедр і наукових підрозділів за 2013 рік.

В ході цих зустрічей заслухали звіти завідувачів кафедр та керівників наукових підрозділів, обговорювалися актуальні питання щодо підвищення ефективності наукової  діяльності, у тому числі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. Зазначено, що в умовах недостатньої держбюджетної підтримки необхідно орієнтуватися на поширення виконання позабюджетних робіт та отримання міжнародних грантів. Були також обговорені інші гострі проблемні питання, які, на думку ряду завідувачів кафедр, необхідно вирішувати керівництву університету найближчим часом. Серед цих питань завідувачами кафедр були відмічені такі:

Зав. каф. ТАВР проф. І.Ш. Невлюдов:

Велике навчальне навантаження на викладачів не дозволяє їм більш активно брати участь у науковій роботі, студенти не бачать перспективи роботи у науковій сфері через низьку заробітну платню. Тому необхідно підтримати створення спільно з приватними підприємствами науково-навчально-виробничих комплексів, де наші випускники можуть мати добрі заробітки.

Зав. каф. ПМ проф. А.Д. Тевяшев:

У складному становищі перебувають молоді вчені, які не мають можливості для публікацій своїх праць у науковометричних виданнях та участі у міжнародних наукових конференціях. Необхідно у річних кошторисах університету включати ці статті витрат.

Зав. каф. інформатики проф. Є.П. Путятін:

У своїх планах ми повинні виходити з того, що в останній час значно погіршилася ситуація в Європі. Тому необхідно шукати інші ринки на нашу науково-технічну продукцію.

Зав. каф. охорони праці проф. Б.В. Дзюндзюк:

Ректорату необхідно вирішити питання щодо виділення часу для участі науково-педагогічного складу в науковій роботі, проаналізувати ефективність системи рейтингової оцінки кафедр та факультетів, вжити заходи для більшої відкритості при виконанні фінансових операцій.

Зав. каф. ІУС проф. В.М. Левикін:

Штат виконавців держбюджетних НДР необхідно формувати з урахуванням реального фінансування. Обсяги фінансування після того, як університет отримав із МОНУ лімітну суму, доцільно розподіляти  з урахуванням ранжирування  кожної теми НДР.

Зав. каф. ПІ проф. З.В. Дудар:

На мій погляд, розподіл обсягів фінансування здійснюється несправедливо. При виконані комплексних держбюджетних НДР у одних колективах-виконавцях окремих розділів цих НДР обсяги фінансування відносно великі, у інших – маленькі.

Зав. каф. АПОТ проф. С.В. Чумаченко:

Необхідно керівництву університету більше заохочувати тих наукових керівників, які «принесли» в університет кошти за послуги в науковій сфері незалежно від величини цих коштів.

Науковий керівник НДЛ точного навігаційного позиціонування О.О. Жаліло:

Нам необхідно мати ефективну маркетингову службу, треба значно покращити рекламу наукових досягнень вчених університету через сайт. 

З боку проректора з наукової роботи проф. М.І. Сліпченка  було гарантовано, що всі зауваження та пропозиції враховуватимуться під час організації планування, виконання та оцінки як бюджетних, так і позабюджетних НДДКР. Зокрема, до кінця березня  на нараді НМР буде представлено доопрацьований проект кількісних показників наукової діяльності кафедр.

Обсяг і фінансування держбюджетних тем будуть доведені до підрозділів після затвердження Тематичного плану на 2014 рік. Виконання цих обсягів буде на контролі у  заступника головного бухгалтера університету Н.Я. Фастової та відповідальних виконавців НДР. Про виконання кошторису накладних витрат НДЧ наукові колективи будуть також регулярно інформуватися. Але  головне – буде збережено  принцип при використанні держбюжетних коштів – більша фінансова підтримка тих науковців, які більш ефективно працюють і дають вагомі результати.

В результаті заслуховування проведено аналіз виконання комплексних планів НДР за 2013 рік. Сформовані основні показники на 2014 рік, які після доопрацювання будуть затверджені керівництвом університету і стануть обов’язковими для виконання. 

зберегти цю сторінку в PDF