Обговорено проблеми дистанційного навчання іноземних громадян

15.11.2014

12 листопада на базі Харківського національного університету радіоелектроніки відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Теорія і практика дистанційного навчання іноземних громадян: вітчизняний та міжнародний досвід», який проходив за підтримки Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації.

Проведення семінару було ініційовано факультетом навчання іноземних громадян (ФОІГ), деканом факультету, професором Омаровим М.А.

В роботі семінару взяли участь представники 17 провідних вузів України, Білорусі, Туреччини, Азербайджану, Польщі.

Семінар проводив декан факультету навчання іноземних громадян, професор Омаров М.А. З вітальним словом до учасників семінару звернулися виконувач обов’язків ректора університету професор Машталір В.П. і Почесний Консул України в Ізмірі пан Четин Гюверджин.

У результаті плідної роботи були досягнуті поставлені перед учасниками семінару цілі: обмін досвідом та обговорення проблем, пов’язаних з організацією дистанційного навчання; аналіз педагогічних і психологічних аспектів розвитку дистанційного навчання; використання елементів дистанційного навчання в навчальному процесі; встановлення зв’язків між академічним і комерційним секторами освіти.

Доповіді, представлені на семінарі, будуть опубліковані в збірнику матеріалів Міжнародного семінару.

На семінарі були вислухані і представлені на обговорення наступні доповіді:

 • Післядипломна та дистанційно-практична екологічна освіта. Прикладні аспекти. Актуальні направлення. Бондар І.О., ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, заслужений діяч науки і техніки України, (Київ).
 • Світові тенденції у розвитку дистанційного навчання. Кухаренко В.М., д.т.н., профессор НТУ «ХПІ».
 • Відмінності дистанційного навчання для іноземних громадян порівняльно зі звичайним. Каук В.І., к.т.н., доцент, генеральний директор Української асоціації дистанційного навчання.
 • Система підвищення якості матеріалів дистанційних курсів Сумського державного університету. Лаврик Т.В., канд.пед.наук, ст.викладач кафедри комп’ютерних наук, Сумський державний університет.
 • Дистанційне навчання іноземних студентів та організаційне забезпечення освітньої стратегії в ХНУ ім. Каразіна. Левчук В.Г., к.фіз.мат..н., доцент, директор Центу електронного навчання, ХНУ ім. В.Н.Каразіна.
 • Про новий проект дистанційного навчання у Франції. Іванова Н.Г., канд. філ. наук, доцент, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.
 • Масові відкриті дистанційні курси: типологія, можливості, перспективи застосування у навчальному процесі. Бугайчук К.Л., канд. юр. наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ.
 • Досвід дистанційного навчання іноземних студентів у Національному фармацевтичному університеті. Галій Л.В. доктор фарм. наук, доцент. НФаУ, Харьков.
 • Особливості дистанційного навчання у Туреччині. Велієв Е.І., доктор фіз.-мат. наук, академік Академії Прикладної Радіоелектроніки, заслужений діяч науки Азербайджану, директор Центру дистанційного навчання, університет Сакар’я (Туреччина), заступник директора Євразійського університету (Азербайджан)
 • Особливості підготовки дистанційного курсу на російській (українській) мові для студентів-іноземців початкового етапу навчання. Артемова О.І., ст. викладач, Безкоровайна Л.С., канд. пед. наук, доцент, ХНАДУ.
 • Основні особливості дистанційного навчання в Хмельницькому національному університеті. Форкун І.В., к.т.н., доцент, Хмельницький національний університет.

В роботі семінару дистанційно в режимі on-line з доповідями виступили:

 • Віртуальне навчальне середовище Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя на базі LMS A Tutor. Коноваленко І.В., к.т.н., доцент, зав. лабораторією дистанційного навчання, Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя.
 • Автоматизоване формування у реальному часі персональних бібліографій науковців університету засобами АБІС Koha. Онисько Г.Я.,директор бібліотеки Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя.
 • Досвід організації дистанційного навчання в Білоруському державному університеті інформатики та радіоелектроніки. Никульшин Б.В., к.т.н., доцент, Бондарик В.М., к.т.н., доцент, Кривенков А.В., Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки.

В обговоренні доповідей в режимі on-line взяли участь представники Львівського національного університету імені Івана Франка та міста Лодзь (Польща).

За підсумками роботи семінару було прийнято рішення:

1. Видати колективну монографію, в якій будуть представлені роботи вузів-партнерів, присвячені проблемним питанням дистанційного навчання.

2. Зробити проведення семінару традиційним (один раз на 2 роки) на базі вузів-партнерів.

Інтернаціональний склад учасників семінару, їхні виступи, а також активне обговорення доповідей стало свідченням актуальності тематики семінару, підтвердженням користі і необхідності подальшого розвитку та більш активного впровадження дистанційного навчання в систему вищої освіти України.

  

зберегти цю сторінку в PDF