Наукова складова продовжує забезпечувати високий рейтинговий рівень ХНУРЕ

25.03.2015

18 березня у Міністерстві освіти та науки України  доктор фізико-математичних наук, професор Микола Іванович Сліпченко надав звіт про наукову та науково-технічну діяльність Харківського національного університету радіоелектроніки за 2014 рік.  

Результати наукової та науково-технічної діяльності свідчать про те, що наукова складова продовжує забезпечувати високий рейтинговий рівень ХНУРЕ. Високий статус університету підтверджується  численними  науковими досягненнями вчених університету, 18 з яких відзначені за останні роки  Державними преміями України в галузі науки та техніки, 12 – присвоєні почесні звання Заслужений діяч науки та техніки України, Заслужений працівник освіти України.

Професор Яків Соломонович Шифрін відзначений нагородою Європейської мікрохвильової асоціації (ЕUМА)  «За видатну професійну діяльність 2014».

У 2014 р. на здійснення наукових досліджень та підтримку наукових досліджень молодих учених розпорядженням Президента України було призначено два гранти, четверо молодих учених університету отримують стипендії Кабінету Міністрів України, шести видатним науковцям призначені іменні стипендії Харківської облдержадміністрації.

За кількістю цитувань та публікацій учених в міжнародній науково-метричній базі даних Skopus університет посідає 19 місце серед вищих навчальних закладів України.

 

Основними пріоритетними напрямами наукової та науково-технічної діяльності університету в 2014 році були:  

- Комерціалізація результатів  наукових досліджень, впровадження наукових розробок, які були створені за рахунок загального та спеціального фондів, виконання інноваційних проектів;

- Розвиток наукового та науково-педагогічного потенціалу шляхом підготовки, в першу чергу, докторів наук, ефективне використання його в інтересах досягнення якості підготовки фахівців світового рівня, внесення вагомого вкладу університету в рішення проблем в пріоритетних наукових напрямах;

- Створення та захист об’єктів інтелектуальної власності. У 2014 р. отримано 44 патенти, подано 39 заявок на винаходи;

- Поширення міжнародної наукової діяльності шляхом укладання договорів з провідними університетами світу про співробітництво в галузі, як науки, так і освіти. У 2014 р. укладено 17 договорів. Усього на даний час університет має 136 діючих міжнародних договорів.;

- Створення спільно з Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською обласною радою Центру регіонального розвитку інформаційних технологій  (ЦРРІТ) ХНУРЕ та початок реалізації спільного проекту «Електронний портал органів місцевого самоврядування»;

- Виконання спільно з Науковим парком «Радіоелектроніка та інформатика» (НП РЕІ) ХНУРЕ двох інноваційних проектів в інтересах місцевих громад;

- Формування програми діяльності Регіонального кластеру «Інформаційно-комунікаційні технології», спрямованої на впровадження інформаційних технологій в діяльності місцевих органів влади;

- Приєднання до національної мережі трансферу технологій шляхом підписання у 2014 році угоди з Академією технологічних наук України;

- Виконання розробок, спрямованих на підвищення обороноздатності країни. Результати 12 розробок були представлені на форум «Науково-технічне збереження оборонно-промислового комплексу» у жовтні 2014 року. 6 проектів у цій сфері було відправлено на  адресу ДК «Укроборонпром» для прийняття рішень на реалізацію.

зберегти цю сторінку в PDF