Книга пам’яті про Михайла Федоровича Бондаренка

11.02.2015

Готується до видання книга пам’яті про Михайла Федоровича Бондаренка – ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, Президента Академії наук прикладної радіоелектроніки, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондента НАН України, академіка АН вищої школи України, заслуженого громадянина Харкова, доктора технічних наук, професора.
Зміст книги передбачає спогади родичів, друзів, колег – ректорів вузів, керівників установ та організацій, вчених, керівників факультетів, кафедр, структурних підрозділів та всіх співробітників ХНУРЕ, чия доля була тісно пов’язана з ім’ям Михайла Федоровича.Матеріали повинні супроводжуватися особистою кольоровою фотографією автора розміром 4х6, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, посади, наукового ступеня, вченого і почесного звань.

Матеріали слід надсилати в електронному вигляді на адресу:

innov2@kture.kharkov.ua та akad@kture.kharkov.ua. Термін подачі матеріалів – до 10 березня 2015 року.
Збір матеріалів і попередню їх обробку здійснює ініціативна група у складі: начальник НДЧ О.І. Дохов, директор наукової бібліотеки Т.Б. Грищенко, директор музею Л.A. Тихоненко, співробітники ІМВ –Н.Ф. Конєва, А.Д. Сачко, вчений секретар АН ПРЕ В.І. Зарицький.

зберегти цю сторінку в PDF