Кафедра українознавства ХНУРЕ запрошує до участі в заходах до Дня пам’яті та примирення

24.04.2017

Війна – це біль народу, це біль кожного…

Думки, спогади, есе, поезії, історичні ремарки, наукові розвідки…

Ваші твори за вашим бажанням будуть опубліковані у збірнику «Зупинити на мить війну».

Кафедра українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує до участі в Дні пам'яті та примирення 10 травня о 9.45, корпус І, ауд. 601. 

План заходу:

  1. Виставка моделей військової техніки періоду Другої світової війни.
  2. Виставка «Війна на сторінках романів».
  3. Круглий стіл «Зупинити на мить війну».
  4. Зустріч поколінь «Загиблим слава та низький уклін живим».

Для участі у круглому столі пропонуємо надати поезію, есе, тези своїх виступів. За вашим бажанням тези та есе будуть включені до збірника «Зупинити на мить війну». Свої роботи можете надсилати на адресу:

ukrainozn@ukr.net, або – d_us@nure.ua.

Вимоги щодо оформлення робіт:

  • сторінки формату А4, редактор – Microsoft Word., гарнітура Times New Roman, кегль – 14, інтервал – одинарний;
  • поля – 2,5 см.; абзац – 1,25 см.;
  • література – до 5-ти джерел (для тез виступів);
  • малюнки в редакторах Сorel Draw, Table Editor, Microsoft Excel.

Усі матеріали потрібно оформлювати як файли, названі таким чином:

прізвище та ініціали автора (наприклад: Петров В.П.doc.). Роботи друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, граматику та стилістику текстів несе автор. Редакція залишає за собою право відхилити роботи, які підготовлені без дотримання вимог щодо оформлення, а також вправі редагувати ті роботи, які мають велику кількість граматичних та синтаксичних помилок. 

Друк робіт здійснюється за власний кошт автора, вартість 1 сторінки становить 25 грн.

зберегти цю сторінку в PDF