Інноваційна доповідь студента ХНУРЕ викликала інтерес міжнародного наукового співтовариства

27.04.2017

У рамках 21 Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті» були заслухані доповіді, представлені не лише різними вишами, а й іноземними студентами.
Особливий інтерес гостей заходу викликала доповідь магістра групи БІБМІмі-16-2 (ЦНСІМ) Ібрахіма Юнусса Абделхаміда на тему «Використання результатів комп’ютерної томографії для побудови динамічної моделі назальних пазух з урахуванням раси» (керівник професор Олег Аврунін).
За словами колег Ібрахіма Юнусса Абделхаміда, доповідь молодого вченого вирізняється оригінальністю й новизною інформації, яка є результатом обробки зображень комп’ютерної томографії для представників різних рас, отриманих у клініках Харкова.

зберегти цю сторінку в PDF