Гурток для школярів «Фізматик» у ХНУРЕ

19.12.2015

Гуртки «Фізматик» у Харківському національному університеті радіоелектроніки для дітей від 5 до 17 років по 3-м напрямам: математика, фізика, програмування.

Мета занять – залучення дітей в точні науки; створення у дітей позитивного ставлення до точних наук; підвищення мотивації до пізнання нового.

Математика – рішення нестандартних математичних задач, логіка, підготовка до математичних олімпіад.

Фізика – від експерименту до розуміння явищ; діти під керівництвом викладачів проводять експерименти, на основі яких знайомляться з навколишнім світом і законами фізики.

Програмування – Молодші школярі: візуальна об’єктно-орієнтована середа програмування – Scratch. Освітній проект онлайн-навчання інформатики Codecademy. Kodu – візуальна мова програмування, призначена для створення ігор;

- Учні 4 – 6 класів вивчають мову програмування Лого. В ігровій формі вони знайомляться з ключовими поняттями, такими як: алгоритм, цикл, змінна, умовний оператор;

- Учні 7-11 класів вивчають Паскаль (по-бажанням, С ++). Ті, хто успішно освоїв базовий курс, продовжують поглиблене навчання (олімпіадні задачі, складні алгоритми).

Серед викладачів гуртків «Фізматик» – доктори і кандидати фізико-математичних наук, діючі вчені та провідні викладачі провідних навчальних і наукових організацій Харкова (Фізико-технічного інститету низьких температур Національної академії наук України, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна), а також заслужені і народні Вчителі України.

Гуртки «Фізматик» тісно співпрацюють з провідними навчальними та науковими закладами Європи (Університетом ім. П.Й.Шафарика в Кошице, Словаччина;

Університетом АВЕР, Португалія, та ін.), А також Європейською Комісією в рамках програми HORIZON-+2020 фонду Марії Склодовської -Кюрі.

Розклад занять, контактна інформація, завдання, наші фотографії та інша інформація:

http://fizmatik.kharkiv.ua

https://www.facebook.com/kharkivfizmatik/

 

зберегти цю сторінку в PDF