16.12.2015

Конкурс проводиться в рамках TEMPUS-проекту «Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів» – «National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship» (530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES) – NEFESIE за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Відбір проектів конкурсу проводиться у два етапи.

І-й етап Конкурсу – етап попереднього відбору проектів, визначення їх рейтингу та відбір фіналістів (учасників другого етапу) – проводиться протягом 4,5 місяців з моменту оголошення Конкурсу та включає:

1) з 15 листопада 2015 по 15 лютого 2016 – Збір заявок з описом проектів за допомогою ВІС;

2) з 16 лютого по 1 квітня 2016 – оцінка Експертною радою Конкурсу поданих заявок, відбір проектів для участі у фіналі Конкурсу, підведення підсумків першого етапу, оприлюднення результатів.

ІІ-ий етап Конкурсу проводиться протягом 1,5 місяця з моменту завершення першого етапу Конкурсу і включає:

1) з 2 квітня по 19 травня 2016 підготовка команд для представлення проектів у фіналі

2) 20 травня 2016 – Фінал на базі Національного політехнічного університету «Львівська політехніка».

Оголошення результатів Конкурсу та вручення нагород переможцям здійснюється на ІІ Всеукраїнському Форумі Інновацій ІТ-студентів, який буде проводитися у форматі панельних дискусій та презентацій проектів-переможців.

Генеральним партнером конкурса виступає компанія Sigma Software, яка відзначить переможців цінними призами. Так, минулого року компанія надала команді-переможцю можливість презентувати свій проект наконференції ІТ Арена - найбільшій в Україні ІТ події, яка щорічно проходить у Львові. Команда представила свій проект на алеї стартапів і отримала можливість особисто поспілкуватися з представниками венчурних фондів, інвесторів і топ-менеджерами великих компаній.

Вимоги щодо участі у конкурсі:

- сформувати команду від 2 до 5 осіб;

- запропонувати інноваційний ІТ проект;

- безкоштовно подати електронну заявку, складену відповідно до реєстраційної форми опису проекту з використанням ВІС (http://vis.lp.edu.ua/ ).

До участі у Конкурсі не допускаються проекти, які були призерами інших конкурсів (в тому числі Конкурсу, що проводився у минулі роки); які отримали(-ють) інвестиції чи фінансування з інших джерел; які беруть участь у інших конкурсах, у яких до моменту завершення терміну подачі проектів на Конкурс не оголошено переможців.

10 інноваційних проектів, які при підведенні підсумків першого етапу Конкурсу отримають найвищу за рейтингом оцінку Експертної ради, стануть учасниками другого етапу Конкурсу, і автор(и) проектів будуть проінформовані персональними повідомлення про цю подію.

Автори проектів, які стали учасниками другого етапу Конкурсу, повинні підготувати відео-презентації своїх проектів та поширити їх в Інтернет за допомогою ВІС.

Для участі у фіналі Конкурсу автору(ам) проекту необхідно підготувати та надати до організаційного

комітету Конкурсу презентацію проекту (ідеї або рішення) у форматі .ppt, .pptx або .pdf та бути готовим презентувати та демонструвати проект перед членами Експертної ради. При проведенні фіналу будуть визначені три найкращих інноваційних проекти (І, ІІ та ІІІ місце конкурсу).

Мова заявки та презентацій проекту у фіналі – англійська

Контактні особи від ХНУРЕ каф. Програмної інженерії: Віктор Каук, Ілона Ревенчук, Анастасія Чуприна, Юрій Новіков, Олексій Турута Конкурсу;

Реєстраційна форма опису проекту для участі у Конкурсі

Проект, який подається для участі у Конкурсі, має відповідати наступним вимогам:

 • проект містить ознаки інноваційності;
 • проект має нове технічне (технологічне) рішення та потенційну ефективність реалізації.

Автор(и) проектів повинні заповнити усі розділи відповідно до вимог реєстраційної форми. Члени Робочої групи Конкурсу перевіряють правильність оформлення поданих заявок, перед тим як їх будуть оцінювати члени Експертної ради.

Проекти подаються на конкурс англійською мовою.

Назва проекту може бути у довільній (творчій) формі.

У розділі «Стислий опис проекту» наводиться короткий опис проекту, що визначає його структуру і сутність, основні характеристики та переваги перед конкурентами (якщо вони є). Обсяг тексту у розділі має складати не більше 2000 знаків з пробілами.

У розділі «Права інтелектуальної власності» перераховуються наявні для інноваційного рішення елементи проекту, які мають бути (або уже) захищені в Україні та/або за кордоном.

Project Title Назва проекту
Brief description of solution (up to 2000 characters) Стислий опис рішення (до 2000 знаків)
University Вищій навчальний заклад
Contact email Контактний email
How many members work in team Скільки осіб в команді проекту
Team members: Учасники команди, для кожного
 • name and surname
 • ім’я, прізвище
 • year of graduation
 • рік завершення вишу
 • team role
 • роль в команді
Solution: Рішення:
 • what problem does the product decide
 • яку проблему вирішує проект
 • what product features will decide this problem
 • які конкретно функції продукту будуть вирішувати цю проблему
 • why your solution will attract customers
 • чому ваше рішення є привабливим для користувачів
 • what is innovative about your solution
 • в чому рішення є інноваційним
 • what IT was used to solution
 • які ІТ були використані
 • degree of fabrication (prototype, production, on site)
 • ступінь готовності (прототип, виробництво, на сайті)
 • key activities / resources
 • які дії / ресурси потрібні для успіху проекту
Market Ринок
 • what is your target market (Ukrainian, international)
 • яким є цільовий ринок
 • what is market entry strategy
 • яка стратегія виходу на ринок
 • target customer segment
 • хто є цільовим клієнтом
 • what are the customer needs
 • які потреби клієнта вирішує проект
 • how customer needs are met now
 • як зараз задовольняються ці потреби
 • who are the main competitors
 • хто є основними конкурентами
 • what are your competitive advantages
 • конкурентні переваги пропонованого рішення
 • what are the risks of project
 • які ризики проекту
Finance Фінанси
 • total cost and costs structure
 • загальна сума витрат на рішення
 • when breakeven point will be reached
 • коли очікується досягнення точки беззбитковості

Intellectual Property Right

 • know-how
 • works secret
 • trade marks
 • copyright
 • patent

Права інтелектуальної власності

 • Ноу-хау
 • Виробничі секрети
 • Торговельні марки
 • Авторське право
 • Патенти
Web resource of solution or link to application in markets

Веб-ресурс рішення або посилання на застосування на ринку

Video-presentation of solution (up to 1 min.) Відео-презентація рішення (до 1 хвилини)

Attached files:

 • business-plan
 • product presentation

Додаткові файли:

 • бізнес-план
 • презентація рішення
 
 

 

зберегти цю сторінку в PDF