Повідомлення про захист дисертації Стрілкової Т.А.

05.01.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Стрілкова Тетяна Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Розвиток теорії стохастико-детермінованої обробки сигналів та її використання при удосконаленні оптико-електронних систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна 14; тел. (057) 7021-013)

Науковий консультант – Должиков Володимир Васильович, доктор фізико- математичних наук, професор, професор кафедри основ радіотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Волосюк Валерій Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Сухаревський Олег Ілліч, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил (Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Офіційний опонент – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-управляючих систем та технологій (Ужгородський національний університет Міністерства освіти і науки України)

Автореферат

Перенесення дати захисту

зберегти цю сторінку в PDF