Повідомлення про захист дисертації Копаліані Д. С.

20.04.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Копаліані Дар’я Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – Системний аналік ТОВ «Харківський вагонобудівний завод»

Назва дисертації – «Еволюційні нейро-фаззі мережі з каскадною структурою для інтелектуального аналізу даних»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Бодянський Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Пелешко Дмитро Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій видавничої справи (Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Гороховатський Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Пелешко Д.Д

Відгук Гороховатський О.В.

зберегти цю сторінку в PDF